Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Febrer del 2014
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.242,5 519,6 2.854,3 0,3 1,1 0,3
Agricultura 7,6 24,6 52,2 4,8 -1,3 -4,4
Indústria 388,8 44,4 433,2 -1,1 -1,2 -1,1
Construcció 97,1 64,1 161,2 -7,2 -2,0 -5,2
Serveis 1.746,2 386,5 2.204,9 1,0 2,1 1,2
No classificables 2,7 0,0 2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Febrer del 2014
Valor % variació interanual
Règim general i Mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 11.867,4 3.044,4 16.168,5 0,1 1,6 0,5
Agricultura 49,4 266,0 1.123,2 7,2 -0,2 0,7
Indústria 1.766,1 228,9 1.995,9 -1,3 -0,6 -1,2
Construcció 603,4 346,2 949,8 -7,0 -2,0 -5,3
Serveis 9.432,5 2.203,4 12.083,5 0,9 2,7 1,2
No classificables 16,0 0,0 16,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de març de 2014. Sèries revisades el 30 de març de 2022. Propera actualització: 6 d'abril de 2023 Calendari

Dades anuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.