Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Maig del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 21.129 344 1,7 -2,0
Total de vehicles 29.372 116 0,4 -1,0
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Maig del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 137.091 -8.031 -5,5 -3,9
Total de vehicles 177.883 -7.253 -3,9 -2,0
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes de maig del 2019 ha estat de 21.129, un 1,7% més que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 137.091 turismes, dada que suposa un decrement interanual del 5,5%. El total de vehicles matriculats augmenta un 0,4% a Catalunya mentre que disminueix un 3,9% a Espanya. En els primers cinc mesos del 2019, la matriculació de turismes ha baixat a Catalunya un 2% i a Espanya un 3,9%, respecte al mateix període del 2018.

Data de publicació: 17 de juny del 2019. Propera actualització: 15 de juliol del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles

  • Matriculació de turismes