Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 2n trimestre del 2021
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB .. 4,1 (a) 19,1 (a)
Valor afegit brut .. .. ..
Agricultura .. 0,1 (a) 0,2 (a)
Indústria .. 4,2 (a) 24,3 (a)
Construcció .. -0,5 (a) 15,4 (a)
Serveis .. 5,2 (a) 17,6 (a)
Comerç, transport i hostaleria .. .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. .. ..
Impostos nets sobre productes .. .. ..
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral.
(a) Dada avançada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 2n trimestre del 2021
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 297.717 (a) 2,8 (a) 19,8 (a)
Valor afegit brut (1) 270.030 (a) 2,4 (a) 19,7 (a)
Agricultura 8.287 (a) -0,3 (a) -1,2 (a)
Indústria 45.323 (a) 0,5 (a) 25,7 (a)
Construcció 15.525 (a) -3,1 (a) 12,4 (a)
Serveis 200.895 (a) 3,4 (a) 20,1 (a)
Comerç, transport i hostaleria 56.532 (a) 5,5 (a) 52,1 (a)
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 89.161 (a) 3,2 (a) 14,2 (a)
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 55.202 (a) 1,6 (a) 6,1 (a)
Impostos nets sobre productes 27.687 (a) 6,6 (a) 21,1 (a)
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(a) Dada avançada.

Darrera actualització: 2 d'agost de 2021. Propera actualització: 5 de novembre de 2021 Calendari

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L’Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles