Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Demanda

Producte interior brut. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 2n trimestre del 2022
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 64.751 1,6 4,8
Demanda interna 58.852 1,2 3,2
Consum de les llars 33.736 2,0 2,8
Consum de les adm. públiques (1) 11.931 0,4 1,5
Formació bruta de capital (2) 13.185 0,0 6,2
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 7.360 -1,1 8,3
FBCF (construcció) 5.593 2,5 5,4
Saldo amb l'exterior (3) (4) 5.899 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,9
Saldo amb l'estranger (4) 4.740 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,9
Exportacions totals a l'estranger 30.555 10,8 17,8
Exportacions de béns i serveis 25.059 7,3 2,1
Consum dels estrangers al territori 5.496 29,3 245,7
Importacions totals de l'estranger 25.815 5,2 11,7
Importacions de béns i serveis 24.344 1,3 8,2
Consum dels residents a l'estranger 1.471 135,4 111,3
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 2n trimestre del 2022
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 323.810 1,5 6,8
Demanda interna (5) 316.205 0,6 1,9
Consum de les llars 180.370 1,2 2,5
Consum de les adm. públiques (1) (5) 69.816 -1,2 -2,8
Formació bruta de capital (2) 66.019 0,8 5,7
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 32.089 -1,3 5,3
FBCF (construcció) 33.838 6,5 4,4
Saldo amb l'exterior (4) (5) 7.605 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,9
Exportacions totals a l'estranger 143.118 4,9 23,1
Exportacions de béns i serveis (5) 122.617 2,0 8,2
Consum dels estrangers al territori 20.501 24,5 374,1
Importacions totals de l'estranger 135.513 2,8 8,8
Importacions de béns i serveis (5) 131.231 1,4 6,7
Consum dels residents a l'estranger 4.282 71,6 127,0
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya s'han actualitzat el 23 de setembre de 2022.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 1 d'agost de 2022. Sèries revisades el 23 de setembre de 2022. Propera actualització: 4 de novembre de 2022 Calendari

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.