Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 2n trimestre del 2014
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 51.056 0,6 1,8
Demanda interna 44.048 0,6 1,9
Consum de les llars 27.564 1,1 1,9
Consum de les adm. públiques (1) 8.352 -0,2 -0,5
Formació bruta de capital (2) 8.132 -0,3 4,4
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 4.681 -1,9 3,5
FBCF (construcció) 3.417 0,5 3,0
Saldo amb l'exterior (3) (4) 7.008 .. 0,2
Saldo amb l'estranger (4) 3.943 .. 0,1
Exportacions totals a l'estranger 19.521 1,0 3,1
Exportacions de béns i serveis 16.408 0,7 2,7
Consum dels estrangers al territori 3.113 2,6 4,9
Importacions totals de l'estranger 15.578 -1,5 3,5
Importacions de béns i serveis 15.044 -1,2 3,6
Consum dels residents a l'estranger 535 -10,8 0,7
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 2n trimestre del 2014
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 256.980 0,5 0,9
Demanda interna (5) 249.717 0,4 2,0
Consum de les llars 150.283 0,6 1,5
Consum de les adm. públiques (1) (5) 53.263 -0,5 -0,8
Formació bruta de capital (2) 46.171 0,9 6,8
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 22.912 0,3 6,5
FBCF (construcció) 22.929 -0,6 4,6
Saldo amb l'exterior (4) (5) 7.263 .. -0,9
Exportacions totals a l'estranger 85.324 1,4 3,3
Exportacions de béns i serveis (5) 74.874 1,5 3,3
Consum dels estrangers al territori 10.450 0,2 3,4
Importacions totals de l'estranger 78.061 1,4 7,0
Importacions de béns i serveis (5) 75.349 1,4 6,9
Consum dels residents a l'estranger 2.712 1,3 10,2
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2018. Sèries revisades el 23 de setembre de 2021.

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L’Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.