Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 4t trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 63.217 0,0 1,3
Demanda interna 54.324 -0,9 0,6
Consum de les llars 32.368 -0,2 0,4
Consum de les adm. públiques (1) 10.357 1,0 3,4
Formació bruta de capital (2) 11.600 -4,2 -1,0
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 6.306 -6,6 -1,2
FBCF (construcció) 4.932 -1,4 -1,2
Saldo amb l'exterior (3) (4) 8.892 .. 0,8
Saldo amb l'estranger (4) 5.814 .. 2,4
Exportacions totals a l'estranger 25.257 0,0 3,1
Exportacions de béns i serveis 20.914 -0,3 3,2
Consum dels estrangers al territori 4.343 1,3 2,7
Importacions totals de l'estranger 19.443 -5,0 -3,5
Importacions de béns i serveis 18.246 -5,4 -4,0
Consum dels residents a l'estranger 1.196 0,0 3,7
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 4t trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 315.710 0,4 1,8
Demanda interna (5) 305.198 -0,1 1,3
Consum de les llars 177.509 0,1 1,2
Consum de les adm. públiques (1) (5) 62.357 0,7 2,4
Formació bruta de capital (2) 65.332 -1,2 0,6
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 31.580 -1,2 3,4
FBCF (construcció) 31.289 -1,3 -2,2
Saldo amb l'exterior (4) (5) 10.512 .. 0,5
Exportacions totals a l'estranger 110.051 0,6 3,3
Exportacions de béns i serveis (5) 95.351 0,7 3,6
Consum dels estrangers al territori 14.700 0,0 1,2
Importacions totals de l'estranger 99.539 -0,8 2,1
Importacions de béns i serveis (5) 94.637 -0,9 1,7
Consum dels residents a l'estranger 4.902 0,7 8,8
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Sèries revisades el 30 de juny de 2020. Propera actualització: 5 de novembre de 2020 Calendari

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L’Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.