Saltar al contingut principal

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Catalunya. 3r trimestre del 2021
Índex Variació trimestral % Variació interanual %
Total 132,6 9,8 39,7
Per sector d'activitat
Indústria 127,0 8,4 42,6
Construcció 149,5 7,3 39,5
Comerç 144,1 11,5 34,2
Hostaleria i transport 135,3 19,6 53,0
Resta de serveis 127,4 8,0 38,1
Per grandària de l'establiment
Menys de 10 assalariats 133,3 11,6 37,1
De 10 a 49 assalariats 138,2 12,0 42,6
De 50 a 199 assalariats 137,9 9,8 41,8
De 200 a 999 assalariats 124,9 6,6 42,2
1000 o més assalariats 110,1 -0,7 25,4
Per demarcació cameral
Cambra de Barcelona 127,5 9,5 40,0
Resta de cambres de Barcelona 129,2 8,7 40,0
Cambres de Girona 136,0 10,8 41,1
Cambres de Lleida 147,5 6,6 29,2
Cambres de Tarragona 141,9 14,4 46,5
Unitats: Base 2013 I trim. = 100.
Font: Idescat i INE.
Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Espanya. 3r trimestre del 2021
Índex Variació trimestral % Variació interanual %
Total 128,9 12,3 35,0
Per sector d'activitat
Indústria 124,8 8,1 36,7
Construcció 142,9 9,4 35,7
Comerç 135,5 16,0 29,2
Hostaleria i transport 123,5 23,9 41,6
Resta de serveis 125,0 9,9 35,3
Per grandària de l'establiment
Menys de 10 assalariats 130,7 13,0 33,0
De 10 a 49 assalariats 131,9 14,5 35,3
De 50 a 199 assalariats 125,3 9,8 34,4
De 200 a 999 assalariats 122,0 9,5 37,9
1000 o més assalariats 118,4 10,9 40,0
Unitats: Base 2013 I trim. = 100.
Font: INE.

Darrera actualització: 9 de juliol de 2021. Propera actualització: 15 d'octubre de 2021 Calendari

Estadística ICEH

Nota metodològica

Els Indicadors de confiança empresarial (ICE) es basen en enquestes econòmiques conjunturals de caràcter opinàtic o qualitatiu a establiments. Aquest tipus d'enquestes recull en un moment determinat l'opinió que tenen els empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci.

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) es construeix a partir de la Confiança empresarial (CE). La variable utilitzada en el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (indicador de situació) i per al trimestre entrant (indicador d'expectatives).

Aquesta metodologia s'amplia als Indicadors de confiança empresarial.