Exportacions. Per destinació econòmica dels béns

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. Agost del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 5.027,2 130,9 2,7 3,0
Béns de consum 1.846,7 -103,3 -5,3 0,8
aliments, begudes i tabac 676,3 8,9 1,3 -3,2
altres béns de consum 1.170,4 -112,1 -8,7 2,4
Béns de capital 344,6 47,2 15,9 0,1
maquinària i altres béns d'equipament 230,6 10,0 4,5 2,7
material de transport i altres béns de capital 114,0 37,2 48,4 -4,2
Béns intermedis 2.836,0 187,0 7,1 5,0
prod.agricultura, silvicultura i pesca 42,5 7,1 19,9 4,8
prod.energètics i industrials 2.793,4 179,9 6,9 5,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. Agost del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 20.714,8 1.477,1 7,7 4,2
Béns de consum 7.217,9 425,3 6,3 2,4
aliments, begudes i tabac 2.916,1 262,7 9,9 2,2
altres béns de consum 4.301,9 162,5 3,9 2,4
Béns de capital 1.509,2 -110,8 -6,8 -0,5
maquinària i altres béns d'equipament 1.047,9 -60,9 -5,5 1,6
material de transport i altres béns de capital 461,3 -49,9 -9,8 -3,2
Béns intermedis 11.987,6 1.162,7 10,7 6,3
prod.agricultura, silvicultura i pesca 136,4 -8,0 -5,6 2,5
prod.energètics i industrials 11.851,2 1.170,7 11,0 6,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Les exportacions catalanes han augmentat un 2,7% interanual a l’agost del 2018. Per destinació econòmica, disminueixen les vendes de béns de consum un 5,3%, mentre que augmenten les de béns de capital (15,9%) i les de béns intermedis (7,1%). A Espanya, les exportacions pugen un 7,7%, respecte al mes d’agost del 2017. En termes acumulats, les exportacions creixen un 3% a Catalunya i un 4,2% a Espanya, en relació amb els primers vuit mesos del 2017.

Data de publicació: 2 de novembre del 2018. Propera actualització: 4 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: