Exportacions. Per destinació econòmica dels béns

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. Maig del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 6.275,0 -74,5 -1,2 3,3
Béns de consum 2.304,6 -80,9 -3,4 3,8
aliments, begudes i tabac 633,0 -69,8 -9,9 -3,9
altres béns de consum 1.671,6 -11,1 -0,7 6,7
Béns de capital 423,7 -38,9 -8,4 -3,4
maquinària i altres béns d'equipament 271,7 -27,0 -9,0 0,9
material de transport i altres béns de capital 152,0 -11,9 -7,3 -10,2
Béns intermedis 3.546,7 45,3 1,3 3,8
prod.agricultura, silvicultura i pesca 29,7 -3,6 -10,9 -1,4
prod.energètics i industrials 3.517,0 48,9 1,4 3,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. Maig del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 25.309,3 -49,8 -0,2 2,8
Béns de consum 9.682,1 -40,8 -0,4 1,9
aliments, begudes i tabac 3.729,8 139,7 3,9 1,2
altres béns de consum 5.952,3 -180,6 -2,9 2,3
Béns de capital 2.175,8 27,0 1,3 -1,3
maquinària i altres béns d'equipament 1.277,0 37,6 3,0 1,5
material de transport i altres béns de capital 898,9 -10,6 -1,2 -4,6
Béns intermedis 13.451,4 -35,9 -0,3 4,2
prod.agricultura, silvicultura i pesca 144,2 15,7 12,2 6,2
prod.energètics i industrials 13.307,2 -51,6 -0,4 4,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Les exportacions catalanes han disminuït un 1,2% interanual al maig del 2018. Per destinació econòmica, mostren decrements tant les vendes de béns de consum (−3,4%), com les de béns de capital (−8,4 %) mentre que augmenten les de béns intermedis (1,3%). A Espanya, les exportacions baixen un 0,2%, respecte al mes de maig del 2017. En termes acumulats, les exportacions creixen un 3,3% a Catalunya i un 2,8% a Espanya, en relació amb els primers cinc mesos del 2017.

Data de publicació: 30 de juliol del 2018. Propera actualització: 6 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: