Saltar al contingut principal

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 4.942,3 13,6 0,3 1,6
Béns de consum 1.814,0 56,7 3,2 5,6
aliments, begudes i tabac 472,5 23,3 5,2 5,0
altres béns de consum 1.341,5 33,4 2,6 5,9
Béns de capital 299,1 -22,3 -6,9 -3,3
maquinària i altres béns d'equipament 208,4 0,0 0,0 2,2
material de transport i altres béns de capital 90,7 -22,2 -19,7 -14,0
Béns intermedis 2.829,2 -20,8 -0,7 -0,3
prod.agricultura, silvicultura i pesca 26,3 -22,1 -45,7 -33,3
prod.energètics i industrials 2.802,8 1,3 0,0 0,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 19.787,9 587,9 3,1 2,8
Béns de consum 6.989,2 292,4 4,4 2,7
aliments, begudes i tabac 2.578,0 37,0 1,5 3,0
altres béns de consum 4.411,2 255,3 6,1 2,5
Béns de capital 1.730,5 248,1 16,7 14,9
maquinària i altres béns d'equipament 902,8 56,0 6,6 10,8
material de transport i altres béns de capital 827,7 192,0 30,2 20,2
Béns intermedis 11.068,2 47,5 0,4 1,2
prod.agricultura, silvicultura i pesca 145,5 7,5 5,5 13,6
prod.energètics i industrials 10.922,8 40,0 0,4 1,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 8 de maig de 2014. Sèries revisades el 27 de gener de 2021.

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.

Taules disponibles [+]