Saltar al contingut principal

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 4.293,4 -2.547,1 -37,2 -18,2
Béns de consum 1.393,9 -994,3 -41,6 -20,4
aliments, begudes i tabac 646,6 -72,8 -10,1 7,3
altres béns de consum 747,3 -921,5 -55,2 -31,0
Béns de capital 255,2 -306,8 -54,6 -31,7
maquinària i altres béns d'equipament 200,6 -193,4 -49,1 -24,3
material de transport i altres béns de capital 54,6 -113,4 -67,5 -43,9
Béns intermedis 2.644,3 -1.246,0 -32,0 -15,1
prod.agricultura, silvicultura i pesca 39,3 1,6 4,1 1,4
prod.energètics i industrials 2.604,9 -1.247,6 -32,4 -15,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 17.514,8 -9.176,7 -34,4 -17,2
Béns de consum 6.779,9 -3.297,0 -32,7 -14,7
aliments, begudes i tabac 3.559,8 -273,6 -7,1 5,9
altres béns de consum 3.220,2 -3.023,4 -48,4 -27,5
Béns de capital 1.487,4 -880,5 -37,2 -21,2
maquinària i altres béns d'equipament 947,2 -384,0 -28,8 -9,9
material de transport i altres béns de capital 540,2 -496,5 -47,9 -35,0
Béns intermedis 9.247,5 -4.999,2 -35,1 -18,2
prod.agricultura, silvicultura i pesca 158,6 -1,8 -1,1 -2,3
prod.energètics i industrials 9.088,9 -4.997,4 -35,5 -18,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de juliol de 2020. Propera actualització: 9 de setembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.