Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 3r trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 21.513,1 3.284,4 18,0 16,7
Nivell tecnològic alt 2.370,4 107,4 4,7 20,2
Productes farmacèutics 1.735,2 31,4 1,8 21,2
Productes informàtics, electrònics i òptics 596,9 44,0 8,0 12,5
Altres 38,4 32,0 502,2 301,7
Nivell tecnològic mitjà alt 9.799,4 1.955,0 24,9 15,5
Productes químics 4.185,2 433,5 11,6 23,3
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.269,9 1.478,3 39,0 9,5
Altres 344,3 43,2 14,4 14,3
Nivell tecnològic mitjà baix 3.126,5 409,5 15,1 24,5
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.746,9 127,7 7,9 16,0
Productes metàl·lics 636,4 119,6 23,1 18,5
Altres 743,1 162,2 27,9 58,4
Nivell tecnològic baix 6.216,8 812,5 15,0 13,0
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 5.636,0 683,4 13,8 12,0
Altres 580,8 129,2 28,6 23,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 3r trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 84.231,3 14.513,6 20,8 22,2
Nivell tecnològic alt 9.702,9 1.907,8 24,5 33,4
Productes farmacèutics 5.401,8 673,5 14,2 44,0
Productes informàtics, electrònics i òptics 2.008,7 270,1 15,5 7,3
Altres 2.292,4 964,2 72,6 35,3
Nivell tecnològic mitjà alt 30.834,7 3.936,1 14,6 12,1
Productes químics 9.657,3 1.471,8 18,0 27,7
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 19.979,3 2.400,8 13,7 6,2
Altres 1.198,1 63,4 5,6 7,9
Nivell tecnològic mitjà baix 21.307,4 4.615,1 27,6 37,7
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 11.100,1 1.037,3 10,3 23,2
Productes metàl·lics 2.892,2 601,3 26,2 21,3
Altres 7.315,1 2.976,5 68,6 86,6
Nivell tecnològic baix 22.386,3 4.054,6 22,1 19,6
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 20.820,7 3.753,6 22,0 19,8
Altres 1.565,7 301,0 23,8 17,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 23 de novembre de 2022. Propera actualització: 23 de febrer de 2023 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]