Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 3r trimestre del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 21.674,7 161,6 0,8 9,5
Nivell tecnològic alt 2.690,4 319,9 13,5 11,2
Productes farmacèutics 1.976,5 241,4 13,9 9,6
Productes informàtics, electrònics i òptics 653,2 56,3 9,4 11,5
Altres 60,6 22,2 57,9 104,0
Nivell tecnològic mitjà alt 10.630,6 831,2 8,5 21,9
Productes químics 4.278,7 93,5 2,2 9,0
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.979,2 709,3 13,5 34,1
Altres 372,7 28,4 8,2 10,1
Nivell tecnològic mitjà baix 2.473,2 -653,3 -20,9 -13,7
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.596,6 -150,3 -8,6 -7,7
Productes metàl·lics 234,3 -402,2 -63,2 -37,3
Altres 642,3 -100,8 -13,6 -9,3
Nivell tecnològic baix 5.880,5 -336,3 -5,4 1,6
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 5.290,8 -345,2 -6,1 1,2
Altres 589,7 8,9 1,5 6,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 3r trimestre del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 78.468,4 -5.762,9 -6,8 1,1
Nivell tecnològic alt 7.964,7 -1.738,2 -17,9 -0,8
Productes farmacèutics 4.514,9 -886,9 -16,4 -3,2
Productes informàtics, electrònics i òptics 2.010,5 1,8 0,1 6,0
Altres 1.439,3 -853,0 -37,2 0,2
Nivell tecnològic mitjà alt 32.515,1 1.680,3 5,4 13,7
Productes químics 8.547,0 -1.110,3 -11,5 -1,5
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 22.594,4 2.615,1 13,1 20,6
Altres 1.373,7 175,6 14,7 19,3
Nivell tecnològic mitjà baix 16.879,6 -4.427,8 -20,8 -15,7
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 9.860,2 -1.239,8 -11,2 -8,2
Productes metàl·lics 1.665,1 -1.227,1 -42,4 -24,8
Altres 5.354,2 -1.960,9 -26,8 -24,8
Nivell tecnològic baix 21.109,1 -1.277,3 -5,7 0,6
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 19.549,0 -1.271,7 -6,1 0,2
Altres 1.560,1 -5,6 -0,4 4,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de novembre de 2023. Propera actualització: 1 de març de 2024 Calendari

Dades anuals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]