Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 18.080,0 295,9 1,7 -10,2
Nivell tecnològic alt 2.447,3 -106,3 -4,2 3,4
productes farmacèutics 1.591,3 -131,5 -7,6 7,2
productes informàtics, electrònics i òptics 852,7 58,7 7,4 -5,9
altres 3,3 -33,5 -91,1 -34,2
Nivell tecnològic mitjà alt 8.370,2 542,0 6,9 -14,2
productes químics 3.030,7 114,0 3,9 -10,0
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.045,2 385,4 8,3 -16,9
altres 294,3 42,6 16,9 -12,3
Nivell tecnològic mitjà baix 2.284,3 -124,8 -5,2 -20,2
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.375,8 36,2 2,7 -9,8
productes metàl·lics 461,6 -1,3 -0,3 -12,0
altres 446,9 -159,8 -26,3 -45,5
Nivell tecnològic baix 4.978,3 -15,0 -0,3 -4,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.531,5 -5,0 -0,1 -3,3
altres 446,8 -10,0 -2,2 -12,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 65.406,4 -1.524,7 -2,3 -10,6
Nivell tecnològic alt 6.953,3 -200,2 -2,8 -6,9
productes farmacèutics 3.035,6 -239,1 -7,3 5,5
productes informàtics, electrònics i òptics 2.313,9 132,0 6,1 -6,0
altres 1.603,8 -93,1 -5,5 -28,2
Nivell tecnològic mitjà alt 28.692,8 217,4 0,8 -11,9
productes químics 6.219,9 -238,2 -3,7 -11,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 21.440,1 527,2 2,5 -11,8
altres 1.032,8 -71,6 -6,5 -17,2
Nivell tecnològic mitjà baix 12.475,8 -1.707,8 -12,0 -17,5
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 7.834,9 -250,9 -3,1 -10,4
productes metàl·lics 2.113,7 -45,8 -2,1 -9,0
altres 2.527,2 -1.411,0 -35,8 -36,8
Nivell tecnològic baix 17.284,5 165,8 1,0 -3,8
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.734,2 -149,5 -0,9 -4,5
altres 1.550,3 315,3 25,5 6,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021. Propera actualització: 20 de maig de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]