Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 14.286,1 39,9 0,3 2,4
Nivell tecnològic alt 1.369,5 4,6 0,3 1,3
productes farmacèutics 1.005,5 -23,6 -2,3 0,6
productes informàtics, electrònics i òptics 360,3 27,6 8,3 3,2
altres 3,6 0,6 20,5 35,9
Nivell tecnològic mitjà alt 7.249,8 -68,2 -0,9 2,5
productes químics 2.589,6 -179,7 -6,5 -1,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 4.394,2 116,1 2,7 4,6
altres 266,0 -4,5 -1,7 13,0
Nivell tecnològic mitjà baix 2.051,6 -20,5 -1,0 1,5
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.255,6 -39,9 -3,1 1,0
productes metàl·lics 441,0 30,4 7,4 9,0
altres 355,0 -10,9 -3,0 -5,7
Nivell tecnològic baix 3.615,3 124,0 3,6 3,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.335,8 127,4 4,0 4,0
altres 279,5 -3,5 -1,2 -6,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 53.195,1 -719,1 -1,3 -0,6
Nivell tecnològic alt 4.945,0 -632,0 -11,3 -11,8
productes farmacèutics 2.503,9 -349,6 -12,3 -8,4
productes informàtics, electrònics i òptics 1.078,2 66,7 6,6 9,8
altres 1.362,9 -349,1 -20,4 -29,1
Nivell tecnològic mitjà alt 23.533,4 500,5 2,2 2,4
productes químics 5.430,6 -5,4 -0,1 2,9
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 17.351,1 433,5 2,6 1,9
altres 751,7 72,4 10,7 13,2
Nivell tecnològic mitjà baix 12.661,3 -984,0 -7,2 -5,4
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 7.062,9 -336,8 -4,6 -2,4
productes metàl·lics 2.003,5 122,1 6,5 6,9
altres 3.594,9 -769,3 -17,6 -16,6
Nivell tecnològic baix 12.055,5 396,4 3,4 4,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 11.230,1 400,0 3,7 4,7
altres 825,4 -3,6 -0,4 -2,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2014. Sèries revisades el 27 de gener de 2021.

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]