Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 16.527,5 -626,6 -3,7 -3,7
Nivell tecnològic alt 2.219,9 329,0 17,4 17,4
productes farmacèutics 1.765,9 388,9 28,2 28,2
productes informàtics, electrònics i òptics 450,2 -57,6 -11,4 -11,4
altres 3,9 -2,3 -37,2 -37,2
Nivell tecnològic mitjà alt 7.331,9 -948,5 -11,5 -11,5
productes químics 2.830,7 -254,4 -8,2 -8,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 4.244,5 -637,3 -13,1 -13,1
altres 256,8 -56,8 -18,1 -18,1
Nivell tecnològic mitjà baix 2.350,6 -188,5 -7,4 -7,4
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.372,6 -99,1 -6,7 -6,7
productes metàl·lics 483,2 -2,3 -0,5 -0,5
altres 494,9 -87,1 -15,0 -15,0
Nivell tecnològic baix 4.625,0 181,4 4,1 4,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.267,4 198,4 4,9 4,9
altres 357,7 -17,0 -4,5 -4,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 60.549,6 -2.362,8 -3,8 -3,8
Nivell tecnològic alt 5.919,1 -28,9 -0,5 -0,5
productes farmacèutics 3.206,2 381,1 13,5 13,5
productes informàtics, electrònics i òptics 1.494,3 -131,1 -8,1 -8,1
altres 1.218,6 -278,9 -18,6 -18,6
Nivell tecnològic mitjà alt 26.048,4 -2.037,8 -7,3 -7,3
productes químics 6.418,1 -283,8 -4,2 -4,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 18.639,4 -1.663,2 -8,2 -8,2
altres 990,9 -90,8 -8,4 -8,4
Nivell tecnològic mitjà baix 13.000,0 -441,1 -3,3 -3,3
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 7.792,1 -190,3 -2,4 -2,4
productes metàl·lics 2.133,7 0,0 0,0 0,0
altres 3.074,3 -250,7 -7,5 -7,5
Nivell tecnològic baix 15.582,1 145,0 0,9 0,9
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 14.624,6 194,4 1,3 1,3
altres 957,5 -49,4 -4,9 -4,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de maig de 2020. Propera actualització: 14 de setembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.