Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 18.080,0 295,9 1,7 -10,2
Nivell tecnològic alt 2.447,3 -106,3 -4,2 3,4
Unió Europea 1.322,6 -14,4 -1,1 6,5
resta del món 1.124,7 -91,9 -7,6 0,4
Nivell tecnològic mitjà alt 8.370,2 542,0 6,9 -14,2
Unió Europea 5.281,7 627,2 13,5 -12,3
resta del món 3.088,4 -85,2 -2,7 -17,1
Nivell tecnològic mitjà baix 2.284,3 -124,8 -5,2 -20,2
Unió Europea 1.439,5 -30,2 -2,1 -17,5
resta del món 844,9 -94,6 -10,1 -24,9
Nivell tecnològic baix 4.978,3 -15,0 -0,3 -4,1
Unió Europea 2.767,4 -176,1 -6,0 -7,3
resta del món 2.210,9 161,1 7,9 0,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 65.406,4 -1.524,7 -2,3 -10,6
Nivell tecnològic alt 6.953,3 -200,2 -2,8 -6,9
Unió Europea 3.927,8 63,2 1,6 2,2
resta del món 3.025,5 -263,4 -8,0 -16,4
Nivell tecnològic mitjà alt 28.692,8 217,4 0,8 -11,9
Unió Europea 18.122,4 623,1 3,6 -9,6
resta del món 10.570,5 -405,8 -3,7 -15,5
Nivell tecnològic mitjà baix 12.475,8 -1.707,8 -12,0 -17,5
Unió Europea 7.270,1 -495,5 -6,4 -13,9
resta del món 5.205,6 -1.212,2 -18,9 -22,1
Nivell tecnològic baix 17.284,5 165,8 1,0 -3,8
Unió Europea 9.604,2 -350,7 -3,5 -5,6
resta del món 7.680,3 516,5 7,2 -1,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021. Propera actualització: 20 de maig de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]