Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2017 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 17.262,9 1.530,6 9,7 8,9
Nivell tecnològic alt 1.933,6 175,8 10,0 9,0
Unió Europea 1.033,1 81,1 8,5 11,3
resta del món 900,6 94,7 11,8 6,5
Nivell tecnològic mitjà alt 8.386,0 541,9 6,9 5,4
Unió Europea 5.707,8 357,6 6,7 4,2
resta del món 2.678,1 184,2 7,4 8,3
Nivell tecnològic mitjà baix 2.557,1 602,4 30,8 27,9
Unió Europea 1.529,0 241,1 18,7 19,0
resta del món 1.028,1 361,4 54,2 47,6
Nivell tecnològic baix 4.386,2 210,5 5,0 6,1
Unió Europea 2.868,7 189,0 7,1 7,4
resta del món 1.517,5 21,4 1,4 3,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2017 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 63.704,9 5.240,3 9,0 9,2
Nivell tecnològic alt 6.447,8 69,7 1,1 12,1
Unió Europea 4.010,9 16,6 0,4 18,8
resta del món 2.436,9 53,0 2,2 2,8
Nivell tecnològic mitjà alt 27.875,3 2.055,8 8,0 5,0
Unió Europea 18.896,9 1.228,5 7,0 3,4
resta del món 8.978,4 827,4 10,2 8,6
Nivell tecnològic mitjà baix 13.662,8 1.869,5 15,9 17,4
Unió Europea 7.808,4 985,4 14,4 14,6
resta del món 5.854,4 884,1 17,8 21,7
Nivell tecnològic baix 15.719,0 1.245,3 8,6 9,2
Unió Europea 10.432,3 948,8 10,0 9,6
resta del món 5.286,7 296,5 5,9 8,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 17.262,9 milions d'euros al quart trimestre del 2017, quantitat que representa un augment interanual del 9,7%. Segons contingut tecnològic, augmenten tots els nivells: el nivell alt (10%), el mitjà alt (6,9%), el mitjà baix (30,8%) i el baix (5%). Per àrees geogràfiques, destacar que creixen les exportacions de productes de la Unió Europea per a tots els nivells tecnològics: alt (8,5%), mitjà alt (6,7%), mitjà baix (18,7%) i baix (7,1%). En el cas de la resta del món, també pugen les exportacions de tots els nivells: alt (11,8%) mitjà alt (7,4%), mitjà baix (54,2%) i baix (1,4%). Pel que fa a Espanya, les vendes a l'exterior de productes industrials mostren un increment del 9%, respecte al quart trimestre del 2016.

Data de publicació: 5 de març del 2018. Propera actualització: 4 de juny del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: