Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 23.302,1 3.801,5 19,5 16,1
Nivell tecnològic alt 3.220,9 832,1 34,8 27,7
Unió Europea 1.485,5 333,7 29,0 20,1
Resta del món 1.735,4 498,4 40,3 34,9
Nivell tecnològic mitjà alt 10.249,9 1.349,2 15,2 11,3
Unió Europea 6.236,9 663,4 11,9 12,1
Resta del món 4.013,0 685,9 20,6 10,0
Nivell tecnològic mitjà baix 3.722,0 829,6 28,7 29,2
Unió Europea 2.694,5 643,3 31,4 30,9
Resta del món 1.027,5 186,3 22,1 25,4
Nivell tecnològic baix 6.109,3 790,6 14,9 11,9
Unió Europea 3.569,5 499,0 16,3 15,9
Resta del món 2.539,8 291,5 13,0 6,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 89.571,2 17.459,7 24,2 22,9
Nivell tecnològic alt 9.453,0 1.697,2 21,9 38,5
Unió Europea 5.673,5 681,3 13,6 43,5
Resta del món 3.779,6 1.015,9 36,8 30,9
Nivell tecnològic mitjà alt 33.848,7 4.227,6 14,3 11,0
Unió Europea 21.134,7 1.851,0 9,6 9,2
Resta del món 12.714,0 2.376,6 23,0 14,2
Nivell tecnològic mitjà baix 24.079,7 7.312,1 43,6 43,2
Unió Europea 13.997,0 4.334,6 44,9 44,7
Resta del món 10.082,8 2.977,5 41,9 41,1
Nivell tecnològic baix 22.189,7 4.222,8 23,5 18,3
Unió Europea 13.288,0 2.771,1 26,3 24,3
Resta del món 8.901,7 1.451,7 19,5 9,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2022. Propera actualització: 23 de novembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.