Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 14.286,1 39,9 0,3 2,4
Nivell tecnològic alt 1.369,5 4,6 0,3 1,3
Unió Europea 615,7 -25,6 -4,0 -5,4
resta del món 753,8 30,2 4,2 7,5
Nivell tecnològic mitjà alt 7.249,8 -68,2 -0,9 2,5
Unió Europea 4.254,1 44,4 1,1 4,5
resta del món 2.995,8 -112,6 -3,6 -0,2
Nivell tecnològic mitjà baix 2.051,6 -20,5 -1,0 1,5
Unió Europea 1.181,7 16,3 1,4 3,7
resta del món 869,9 -36,8 -4,1 -1,5
Nivell tecnològic baix 3.615,3 124,0 3,6 3,2
Unió Europea 2.251,0 107,8 5,0 6,0
resta del món 1.364,2 16,2 1,2 -1,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 53.195,1 -719,1 -1,3 -0,6
Nivell tecnològic alt 4.945,0 -632,0 -11,3 -11,8
Unió Europea 2.131,0 -387,2 -15,4 -13,5
resta del món 2.814,0 -244,7 -8,0 -10,4
Nivell tecnològic mitjà alt 23.533,4 500,5 2,2 2,4
Unió Europea 14.115,5 799,1 6,0 7,7
resta del món 9.417,9 -298,6 -3,1 -4,7
Nivell tecnològic mitjà baix 12.661,3 -984,0 -7,2 -5,4
Unió Europea 6.158,8 -459,0 -6,9 -5,7
resta del món 6.502,4 -525,0 -7,5 -5,2
Nivell tecnològic baix 12.055,5 396,4 3,4 4,2
Unió Europea 7.459,0 281,0 3,9 5,3
resta del món 4.596,5 115,4 2,6 2,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2014. Sèries revisades el 27 de gener de 2021.

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.