Saltar al contingut principal

Importacions. Per destinació econòmica dels béns

Importacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. Setembre del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Total importacions 8.514,2 -1.935,5 -18,5 -0,8
Béns de consum 2.753,6 -482,6 -14,9 14,0
Aliments, begudes i tabac 552,5 -16,9 -3,0 11,6
Altres béns de consum 2.201,1 -465,7 -17,5 14,5
Béns de capital 658,8 -86,0 -11,5 3,2
Maquinària i altres béns d'equipament 431,2 -86,9 -16,8 -2,1
Material de transport i altres béns de capital 227,7 1,0 0,4 15,4
Béns intermedis 5.101,8 -1.366,9 -21,1 -7,6
Prod.agricultura, silvicultura i pesca 309,8 -122,8 -28,4 7,0
Prod.energètics i industrials 4.792,1 -1.244,1 -20,6 -8,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2022 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. Setembre del 2023 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Total importacions 34.853,2 -6.744,2 -16,2 -6,7
Béns de consum 9.236,4 -1.940,5 -17,4 3,7
Aliments, begudes i tabac 2.434,5 -85,9 -3,4 9,0
Altres béns de consum 6.801,9 -1.854,6 -21,4 1,9
Béns de capital 3.352,0 -22,2 -0,7 10,2
Maquinària i altres béns d'equipament 2.221,7 -190,0 -7,9 2,7
Material de transport i altres béns de capital 1.130,4 167,8 17,4 28,2
Béns intermedis 22.264,8 -4.781,4 -17,7 -12,3
Prod.agricultura, silvicultura i pesca 930,0 -257,3 -21,7 2,8
Prod.energètics i industrials 21.334,8 -4.524,0 -17,5 -12,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2022 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2023. Propera actualització: 20 de desembre de 2023 Calendari

Dades anuals

COMEST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger (COMEST).

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.

Taules disponibles [+]