Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 19.029,8 -855,4 -4,3 -16,4
Nivell tecnològic alt 3.082,9 260,6 9,2 -2,0
productes farmacèutics 1.571,5 90,7 6,1 2,4
productes informàtics, electrònics i òptics 1.506,4 183,2 13,8 -6,9
altres 5,0 -13,3 -72,5 -38,9
Nivell tecnològic mitjà alt 8.958,4 -266,3 -2,9 -18,6
productes químics 3.172,5 154,0 5,1 -7,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.233,9 -453,7 -8,0 -25,9
altres 552,1 33,5 6,5 -3,6
Nivell tecnològic mitjà baix 2.379,8 -384,6 -13,9 -26,0
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.494,4 -3,7 -0,2 -14,3
productes metàl·lics 433,8 -42,0 -8,8 -18,0
altres 451,6 -338,9 -42,9 -49,7
Nivell tecnològic baix 4.608,6 -465,1 -9,2 -14,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.007,5 -423,8 -9,6 -13,4
altres 601,1 -41,2 -6,4 -20,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 64.720,7 -2.185,1 -3,3 -11,9
Nivell tecnològic alt 11.791,7 -71,4 -0,6 -1,5
productes farmacèutics 4.438,4 93,6 2,2 7,7
productes informàtics, electrònics i òptics 6.630,2 409,3 6,6 -3,4
altres 723,1 -574,3 -44,3 -24,5
Nivell tecnològic mitjà alt 28.493,0 339,4 1,2 -14,3
productes químics 7.033,4 126,3 1,8 -8,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 19.664,8 53,5 0,3 -17,8
altres 1.794,8 159,5 9,8 2,1
Nivell tecnològic mitjà baix 9.091,4 -1.101,8 -10,8 -18,7
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.099,4 -91,8 -1,5 -12,5
productes metàl·lics 1.678,0 -63,7 -3,7 -9,9
altres 1.313,9 -946,3 -41,9 -42,1
Nivell tecnològic baix 15.344,6 -1.351,2 -8,1 -10,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 13.573,6 -1.302,0 -8,8 -9,7
altres 1.771,0 -49,2 -2,7 -13,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021. Propera actualització: 20 de maig de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]