Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 20.200,3 6.029,9 42,6 16,3
Nivell tecnològic alt 3.028,5 433,3 16,7 16,9
productes farmacèutics 1.699,2 -45,8 -2,6 1,7
productes informàtics, electrònics i òptics 1.318,9 473,4 56,0 44,9
altres 10,5 5,7 120,7 162,3
Nivell tecnològic mitjà alt 9.571,2 3.315,0 53,0 17,8
productes químics 3.669,8 770,9 26,6 12,0
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.271,7 2.331,9 79,3 20,9
altres 629,7 212,1 50,8 28,0
Nivell tecnològic mitjà baix 3.146,8 1.209,0 62,4 23,2
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.891,6 682,5 56,4 26,8
productes metàl·lics 501,5 173,3 52,8 25,6
altres 753,7 353,2 88,2 12,7
Nivell tecnològic baix 4.453,7 1.072,7 31,7 9,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.820,1 775,4 25,5 4,7
altres 633,6 297,3 88,4 46,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 68.886,4 21.712,0 46,0 19,7
Nivell tecnològic alt 12.644,5 3.147,4 33,1 19,8
productes farmacèutics 6.274,6 1.497,3 31,3 21,1
productes informàtics, electrònics i òptics 5.580,3 1.476,2 36,0 27,4
altres 789,7 174,0 28,3 -19,6
Nivell tecnològic mitjà alt 28.974,2 10.519,8 57,0 23,3
productes químics 8.506,2 2.256,3 36,1 16,6
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 18.540,6 7.707,6 71,1 26,5
altres 1.927,4 556,0 40,5 23,2
Nivell tecnològic mitjà baix 12.061,7 4.924,5 69,0 30,8
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 8.055,3 3.112,0 63,0 32,6
productes metàl·lics 1.817,2 607,9 50,3 15,2
altres 2.189,2 1.204,6 122,3 40,6
Nivell tecnològic baix 15.205,9 3.120,2 25,8 6,8
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 13.351,4 2.295,2 20,8 2,9
altres 1.854,6 825,0 80,1 46,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 13 de setembre de 2021. Propera actualització: 25 de novembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.