Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 26.073,5 5.873,2 29,1 27,0
Nivell tecnològic alt 4.171,6 1.143,1 37,7 30,0
Productes farmacèutics 2.317,7 618,6 36,4 31,9
Productes informàtics, electrònics i òptics 1.587,8 269,0 20,4 18,4
Altres 266,1 255,5 2.430,5 642,6
Nivell tecnològic mitjà alt 11.508,3 1.937,1 20,2 19,4
Productes químics 4.948,3 1.278,5 34,8 36,9
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.862,5 590,8 11,2 7,7
Altres 697,5 67,8 10,8 16,0
Nivell tecnològic mitjà baix 4.463,7 1.316,9 41,8 46,1
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 2.613,6 722,0 38,2 39,8
Productes metàl·lics 631,0 129,5 25,8 26,3
Altres 1.219,1 465,4 61,8 78,8
Nivell tecnològic baix 5.929,8 1.476,1 33,1 28,5
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 5.139,0 1.318,9 34,5 29,4
Altres 790,9 157,2 24,8 23,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 89.094,3 20.207,9 29,3 28,0
Nivell tecnològic alt 15.484,2 2.839,6 22,5 28,2
Productes farmacèutics 6.572,3 297,8 4,7 25,3
Productes informàtics, electrònics i òptics 7.184,1 1.603,9 28,7 23,1
Altres 1.727,7 938,0 118,8 82,6
Nivell tecnològic mitjà alt 35.602,7 6.628,5 22,9 19,9
Productes químics 11.523,2 3.017,0 35,5 38,2
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 21.814,2 3.273,6 17,7 11,9
Altres 2.265,3 337,9 17,5 19,8
Nivell tecnològic mitjà baix 16.987,1 4.925,5 40,8 42,9
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 11.147,2 3.091,9 38,4 41,9
Productes metàl·lics 2.318,2 501,1 27,6 25,7
Altres 3.521,7 1.332,5 60,9 61,4
Nivell tecnològic baix 21.020,3 5.814,3 38,2 32,0
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 18.703,9 5.352,5 40,1 34,0
Altres 2.316,4 461,8 24,9 17,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2022. Propera actualització: 23 de novembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.