Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 19.433,5 -1.830,2 -8,6 -8,6
Nivell tecnològic alt 2.553,9 -161,4 -5,9 -5,9
Unió Europea 1.569,5 -35,3 -2,2 -2,2
resta del món 984,4 -126,1 -11,4 -11,4
Nivell tecnològic mitjà alt 9.491,1 -864,2 -8,3 -8,3
Unió Europea 6.542,6 -504,1 -7,2 -7,2
resta del món 2.948,6 -360,1 -10,9 -10,9
Nivell tecnològic mitjà baix 2.745,1 -592,1 -17,7 -17,7
Unió Europea 1.626,6 -70,1 -4,1 -4,1
resta del món 1.118,5 -522,0 -31,8 -31,8
Nivell tecnològic baix 4.643,3 -212,5 -4,4 -4,4
Unió Europea 2.403,1 25,8 1,1 1,1
resta del món 2.240,2 -238,3 -9,6 -9,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 63.674,1 -2.585,7 -3,9 -3,9
Nivell tecnològic alt 10.483,8 438,0 4,4 4,4
Unió Europea 5.904,4 265,3 4,7 4,7
resta del món 4.579,4 172,8 3,9 3,9
Nivell tecnològic mitjà alt 27.420,1 -1.955,3 -6,7 -6,7
Unió Europea 19.364,2 -1.611,0 -7,7 -7,7
resta del món 8.055,9 -344,2 -4,1 -4,1
Nivell tecnològic mitjà baix 9.970,1 -1.061,8 -9,6 -9,6
Unió Europea 6.328,5 -112,1 -1,7 -1,7
resta del món 3.641,7 -949,7 -20,7 -20,7
Nivell tecnològic baix 15.800,0 -6,7 0,0 0,0
Unió Europea 7.208,0 24,0 0,3 0,3
resta del món 8.592,1 -30,7 -0,4 -0,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de maig de 2020. Propera actualització: 14 de setembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.