Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 21.509,5 681,4 3,3 4,2
Nivell tecnològic alt 2.828,5 409,3 16,9 11,1
Unió Europea 1.777,3 427,9 31,7 29,5
resta del món 1.051,2 -18,6 -1,7 -9,1
Nivell tecnològic mitjà alt 10.636,7 44,5 0,4 2,6
Unió Europea 7.261,8 -42,3 -0,6 1,4
resta del món 3.374,9 86,7 2,6 5,3
Nivell tecnològic mitjà baix 3.167,8 93,3 3,0 5,4
Unió Europea 1.856,6 32,2 1,8 -1,9
resta del món 1.311,1 61,0 4,9 15,8
Nivell tecnològic baix 4.876,6 134,4 2,8 3,0
Unió Europea 2.460,2 48,8 2,0 0,2
resta del món 2.416,3 85,6 3,7 5,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 67.230,9 911,7 1,4 2,7
Nivell tecnològic alt 10.566,2 533,4 5,3 3,2
Unió Europea 5.914,8 -42,9 -0,7 -0,2
resta del món 4.651,4 576,3 14,1 7,9
Nivell tecnològic mitjà alt 30.383,1 401,0 1,3 3,0
Unió Europea 21.308,8 -300,1 -1,4 0,6
resta del món 9.074,4 701,1 8,4 9,2
Nivell tecnològic mitjà baix 10.757,5 -278,1 -2,5 1,2
Unió Europea 6.641,4 -224,0 -3,3 -3,2
resta del món 4.116,2 -54,1 -1,3 8,5
Nivell tecnològic baix 15.524,1 255,5 1,7 2,7
Unió Europea 7.424,6 52,5 0,7 -0,2
resta del món 8.099,4 203,0 2,6 5,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 12 de setembre de 2019. Propera actualització: 29 de novembre de 2019 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.