Saltar al contingut principal

Clima exportador

Clima exportador Catalunya. 4t trimestre del 2020
Trimestre actual Expectatives per als propers dotze mesos Trimestre anterior
Cartera de comandes -26,1 -7,3 -27,0
Preus d'exportació de l'empresa -7,8 5,5 -13,2
Preus internacionals del sector -4,8 7,0 -13,9
Marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa -37,8 -34,8 -27,6
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Darrera actualització: 26 de març de 2021. Propera actualització: 22 de juny de 2021

Estadística CLEX

Nota metodològica

L'Enquesta sobre el Clima exportador a Catalunya és una operació estadística trimestral de caràcter qualitatiu que recull les opinions empresarials sobre les expectatives i l'evolució de diferents aspectes conjunturals de l'exportació.

L'enquesta va dirigida a un panell de 600 empreses industrials exportadores catalanes. El mètode per a la selecció de la mostra és el mostreig aleatori estratificat segons el sector d'activitat de l'empresa i el seu tram de facturació en exportació.

La desagregació sectorial utilitzada en l'enquesta és la classificació en 12 grups d'activitat econòmica i 5 trams segons el valor de l'exportació de l'empresa. Les principals variables d'aquesta estadística són: la cartera de comandes, els preus d'exportació de l'empresa, els preus internacionals del sector, el marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa i les expectatives de les exportacions.

Per als principals indicadors de l'enquesta s'ofereix el saldo calculat com a diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

A partir del segon trimestre de l’any 2020, la producció i difusió d'aquesta enquesta la fa el Departament d’Empresa i Coneixement .

Del 2001 al 2009, aquesta enquesta era fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Observatori de Mercats Exteriors-Consorci de Promoció Comercial de Catalunya i l'Idescat. Del 2010 al 2012, la realització de l'enquesta es va fer des d'ACC1Ó. Entre l'any 2013 i el primer trimestre del 2020, l’enquesta la porta a terme l'Observatori del Treball i Model Productiu

Taules disponibles [+]