Saltar al contingut principal

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits de països

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits de països Catalunya. 4t trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 105,1 105,2 105,7
Component preus 104,4 104,0 104,1
Component nominal 100,6 101,1 101,6
Zona euro 105,5 105,1 105,2
Component preus 105,5 105,1 105,2
Component nominal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Unió Europea (UE-28) 105,8 106,0 105,9
Component preus 102,9 102,5 102,7
Component nominal 102,8 103,4 103,1
Països desenvolupats 105,8 105,9 106,4
Component preus 104,7 104,4 104,5
Component nominal 101,0 101,4 101,8
Nous països industrialitzats d'Àsia 106,6 106,8 108,1
Component preus 111,0 110,1 109,6
Component nominal 96,1 96,9 98,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.
(z) Dada no procedent.
Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits de països Espanya. 4t trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 110,0 110,4 111,3
Component preus 108,9 108,8 109,2
Component nominal 101,0 101,5 101,9
Zona euro 110,6 110,5 111,0
Component preus 110,6 110,5 111,0
Component nominal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Unió Europea (UE-28) 111,2 111,6 111,9
Component preus 107,7 107,6 108,2
Component nominal 103,2 103,7 103,5
Països desenvolupats 110,7 111,1 112,1
Component preus 109,4 109,3 109,8
Component nominal 101,3 101,7 102,1
Nous països industrialitzats d'Àsia 111,5 111,9 113,8
Component preus 115,7 115,0 114,8
Component nominal 96,4 97,3 99,1
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Banc d'Espanya.
Notes:
- Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 20 de maig de 2020.

Estadística PCSI

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Per al càlcul d'aquests indicadors el Banc d'Espanya té en compte els països següents en cada un dels àmbits:

  • Zona euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • UE-28: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països desenvolupats: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
  • Nous països industrialitzats d'Àsia: Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Taiwan i Xina.
  • Països industrialitzats: tots els anteriors.

Les dades són provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]