Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Catalunya. 4t trimestre del 2017
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 105,5 105,9 104,2
Component preus 104,4 104,8 104,9
Component nominal 101,0 101,0 99,3
Zona euro 105,4 105,8 105,8
Component preus 105,4 105,8 105,8
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 105,2 105,7 105,5
Component preus 103,1 103,5 103,6
Component nominal 102,1 102,1 101,9
Països desenvolupats 107,2 107,5 106,1
Component preus 105,0 105,4 105,5
Component nominal 102,1 102,0 100,6
Nous països industrialitzats d'Àsia 106,8 108,2 102,3
Component preus 108,4 109,2 109,6
Component nominal 98,5 99,1 93,3
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(..) Informació no procedent.
(z) Dada no procedent.
Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Espanya. 4t trimestre del 2017
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 109,1 109,3 107,6
Component preus 109,6 109,8 109,5
Component nominal 99,5 99,6 98,2
Zona euro 111,2 111,3 110,9
Component preus 111,2 111,3 110,9
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 111,3 111,5 111,0
Component preus 108,5 108,7 108,4
Component nominal 102,6 102,6 102,4
Països desenvolupats 110,3 110,5 109,0
Component preus 110,3 110,4 110,2
Component nominal 100,1 100,0 99,0
Nous països industrialitzats d'Àsia 112,9 114,0 107,4
Component preus 114,0 114,4 114,5
Component nominal 99,1 99,7 93,8
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Banc d'Espanya.
Notes:
Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(..) Informació no procedent.
(z) Dada no procedent.

L'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats empitjora al quart trimestre de 2017 en relació amb el mateix període de l'any anterior. El guany de competitivitat que aporta el component de preus relatius no permet contrarestar la dinàmica desfavorable del component del tipus de canvi.

Les dades corresponents al quart trimestre de 2017 mantenen la tendència desfavorable del trimestre anterior i mostren que l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats assoleix un nivell de 105,5, en relació amb el 104,2 del quart trimestre de 2016. L'increment en termes interanuals del component nominal explica l'evolució desfavorable de l'índex (que passa de 99,3 a 101), perquè l'euro ha continuat apreciant-se durant el quart trimestre de 2017 respecte de divises com el peso mexicà (un 6,6%), el real brasiler (un 4,3%), el franc suís (un 1,9%) o el ien japonès (un 1,3%). De tota manera, al quart trimestre s'ha corregit lleugerament la tendència apreciativa respecte del dòlar EUA experimentada durant la resta del 2017 i s'ha registrat una depreciació de l'euro del 0,7%. Per la seva banda, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats millora per sisè trimestre consecutiu i passa de 104,9 a 104,4.

L'evolució en l'índex de competitivitat es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. El component de preus industrials presenta una contribució favorable a l'índex de competitivitat de manera generalitzada en totes les àrees, però el component nominal contraresta en major o menor mesura aquests guanys. Així, en els nous països industrialitzats d'Àsia l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual força desfavorable, al passar del 102,3 al 106,8. Pel que fa a la comparativa amb els països desenvolupats, trobem una pèrdua menys accentuada de competitivitat, que passa de 106,1 a 107,2. En canvi, s'aprecia una evolució favorable en la comparativa amb la UE-28 (que passa de 105,5 a 105,2) i amb la zona euro (que passa de 105,8 a 105,4).

Al conjunt d'Espanya, l'indicador de competitivitat en preus respecte dels països industrialitzats assenyala al quart trimestre de 2017 una pèrdua més accentuada de competitivitat que en el cas català, al passar d'un índex de 107,6 a 109,1. Aquesta pèrdua de competitivitat afecta totes les àrees geogràfiques, provocada per l'evolució desfavorable tant del component nominal com del component de preus. Només en els nous països industrialitzats d'Àsia s'observa una evolució positiva del component de preus, àmpliament contrarestada per l'evolució desfavorable del component nominal.

Data de publicació: 18 de maig del 2018. Propera actualització: 21 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Per al càlcul d'aquests indicadors, el Banc d'Espanya té en compte els països següents en cadascun dels àmbits:

  • Zona euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • UE-28: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països desenvolupats: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
  • Nous països industrialitzats d'Àsia: Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Taiwan i Xina.
  • Països industrialitzats: tots els anteriors.

Les dades són provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: