Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Catalunya. 3r trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 105,1 105,0 105,6
Component preus 103,9 104,0 104,6
Component nominal 101,1 101,0 101,0
Zona euro 105,2 105,2 105,5
Component preus 105,2 105,2 105,5
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 105,1 105,0 105,6
Component preus 102,8 102,9 103,4
Component nominal 102,3 102,1 102,1
Països desenvolupats 106,7 106,8 107,2
Component preus 104,5 104,6 105,1
Component nominal 102,1 102,1 102,0
Nous països industrialitzats d'Àsia 107,4 105,9 107,9
Component preus 107,8 108,1 108,9
Component nominal 99,6 98,0 99,1
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.
Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Espanya. 3r trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 109,2 109,2 109,2
Component preus 109,5 109,9 109,7
Component nominal 99,7 99,4 99,6
Zona euro 111,4 111,8 111,1
Component preus 111,4 111,8 111,1
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 111,7 111,9 111,6
Component preus 108,6 109,1 108,8
Component nominal 102,8 102,6 102,6
Països desenvolupats 110,3 110,5 110,4
Component preus 110,2 110,6 110,4
Component nominal 100,2 99,9 100,0
Nous països industrialitzats d'Àsia 113,8 112,8 113,9
Component preus 113,7 114,4 114,3
Component nominal 100,1 98,6 99,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Banc d'Espanya.
Notes:
Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.

L’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats millora al tercer trimestre de 2018 en relació amb el mateix període de l’any anterior. El guany de competitivitat del component de preus relatius és generalitzat en tots els àmbits.

Les dades corresponents al tercer trimestre de 2018 recuperen l’evolució favorable després d’empitjorar durant cinc trimestres i mostren que l’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats assoleix un nivell de 105,1, en relació amb el 105,6 del tercer trimestre de 2017. El component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats està immers en una tendència de clara millora des de mitjan 2017 i explica la totalitat del guany de competitivitat. Per la seva banda, el component nominal ha tingut una lleugera contribució desfavorable, de 0,1 punts, que és la contribució menys negativa a la competitivitat d’aquest component des de l’inici del 2016. En aquest tercer trimestre l’euro no ha experimentat grans fluctuacions respecte a les principals divises internacionals; així, s’ha depreciat respecte del dòlar (1,0%), la lliura esterlina (0,6%) i el ien (0,5%), mentre que s’ha apreciat respecte del franc suís (1,2%) i el iuan (1,1%) i, en major mesura, respecte d’altres divises, com el real brasiler (23,1%) i el ruble (10,2%).

L’evolució favorable de l’índex de competitivitat és generalitzada en les diverses àrees geogràfiques analitzades i sempre impulsada pel component de preus industrials. El component nominal afebleix la seva contribució negativa en tots els àmbits. Així doncs, s’aprecia una evolució favorable en la comparativa amb la zona euro per tercer trimestre consecutiu (que passa de 105,5 a 105,2), com també hi ha un guany de competitivitat respecte del conjunt de la UE-28 per segon trimestre consecutiu (que passa de 105,6 a 105,1). Pel conjunt de països desenvolupats i pels nous països industrialitzats d’Àsia, s’observa un canvi de tendència després de diversos trimestres d’evolució negativa.

Al conjunt d’Espanya, l’indicador de competitivitat en preus respecte dels països industrialitzats es manté estable al tercer trimestre de 2018 (amb un índex de 109,2), que reflecteix la lleu millora del component de preus i el deteriorament, també reduït, del component nominal. Des de l’inici del 2016, la competitivitat espanyola no evoluciona favorablement respecte del conjunt d’economies desenvolupades. A diferència del cas català, s’observa una pèrdua de competitivitat respecte de la zona euro i de la UE-28, mentre que l’índex millora respecte dels països desenvolupats i els nous països industrialitzats d’Àsia.

Data de publicació: 18 de febrer del 2019. Propera actualització: 20 de maig del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Per al càlcul d'aquests indicadors, el Banc d'Espanya té en compte els països següents en cadascun dels àmbits:

  • Zona euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • UE-28: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països desenvolupats: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
  • Nous països industrialitzats d'Àsia: Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Taiwan i Xina.
  • Països industrialitzats: tots els anteriors.

Les dades són provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: