Saltar al contingut principal

Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats Catalunya. 2n trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats 97,3 92,6 95,8
Principals mercats de la Unió Monetària 91,5 85,9 91,4
Alemanya 68,8 63,6 72,3
Àustria 103,6 95,9 87,6
Bèlgica 64,3 65,9 71,0
França 119,4 109,2 109,2
Grècia 71,5 67,6 66,2
Irlanda 222,1 169,4 199,2
Itàlia 102,6 101,8 98,6
Països Baixos 76,9 76,5 94,3
Portugal 83,1 80,0 92,7
Principals mercats de la resta d'Europa 125,5 122,5 117,7
Dinamarca 82,1 94,3 67,1
Polònia 91,7 95,4 87,6
Regne Unit 123,8 123,7 129,3
Txèquia 89,7 86,1 85,5
Rússia (1) 112,7 101,5 117,7
Suècia 88,3 84,6 70,6
Suïssa 296,7 276,3 237,2
Turquia 81,1 79,5 89,7
Principals mercats de la resta del món 91,5 87,5 89,8
Austràlia 87,1 82,4 122,4
Brasil (1) 45,3 40,1 49,4
Canadà 140,3 116,8 123,7
Estats Units 104,9 112,1 104,2
Índia (1) 79,2 82,4 90,3
Japó 138,9 135,5 154,0
Corea del Sud 120,9 156,1 143,1
Mèxic (1) 135,8 106,4 110,0
Xina (1) 66,8 66,6 66,1
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.
(1) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.

Darrera actualització: 27 de novembre de 2019.

Estadística PCSI

Nota metodològica

L'indicador de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999.

Inversament al que succeeix amb l'indicador de competitivitat en preus, un augment de l'indicador de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de la competitivitat. Per a un país concret, l'indicador augmenta sempre que les vendes de manufactures catalanes a aquest país creixin més que les importacions de manufactures del mateix país, o sempre que es produeixi una reducció de les exportacions de manufactures catalanes inferior a la reducció de les importacions de manufactures d'aquest país.

Els països inclosos en cadascun dels principals mercats són els següents:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats Resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia i Txèquia.
  • Principals mercats Resta Món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.

Aquest indicador té la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.