Saltar al contingut principal

Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats Catalunya. 4t trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats 94,2 88,5 88,8
Principals mercats de la Unió Monetària 86,7 83,3 84,5
Alemanya 62,2 61,2 63,3
Àustria 87,4 83,6 86,0
Bèlgica 67,3 64,8 60,9
França 115,0 110,4 111,1
Grècia 69,1 68,3 53,5
Irlanda 175,0 136,3 85,7
Itàlia 98,5 96,3 96,9
Països Baixos 73,5 66,4 71,9
Portugal 80,7 80,1 85,4
Principals mercats de la resta d'Europa 119,8 112,9 107,9
Dinamarca 75,5 68,1 71,3
Polònia 84,2 81,6 80,8
Regne Unit 119,8 104,0 105,1
Txèquia 74,5 80,5 72,2
Rússia (1) 114,4 124,8 103,1
Suècia 75,8 77,7 72,1
Suïssa 288,3 269,4 250,1
Turquia 87,5 80,5 86,0
Principals mercats de la resta del món 97,9 83,6 86,2
Austràlia 84,1 77,4 81,4
Brasil (1) 46,3 47,6 42,0
Canadà 122,2 160,1 138,4
Estats Units 117,2 105,7 109,9
Índia (1) 82,2 85,0 84,4
Japó 168,4 158,3 155,5
Corea del Sud 139,4 117,0 137,2
Mèxic (1) 108,3 94,4 111,8
Xina (1) 92,6 62,8 58,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.
- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.
(1) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.

Darrera actualització: 20 de maig de 2020.

Estadística PCSI

Nota metodològica

L'indicador de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999.

Inversament al que succeeix amb l'indicador de competitivitat en preus, un augment de l'indicador de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de la competitivitat. Per a un país concret, l'indicador augmenta sempre que les vendes de manufactures catalanes a aquest país creixin més que les importacions de manufactures del mateix país, o sempre que es produeixi una reducció de les exportacions de manufactures catalanes inferior a la reducció de les importacions de manufactures d'aquest país.

Els països inclosos en cadascun dels principals mercats són els següents:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats Resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia i Txèquia.
  • Principals mercats Resta Món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.

Aquest indicador té la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]