Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats Catalunya. 2n trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats 95,9 99,5 97,5
Principals mercats de la Unió Monetària 91,6 95,6 94,1
Alemanya 72,4 80,8 79,0
Àustria 87,9 102,7 92,3
Bèlgica 71,3 70,8 69,7
França 109,3 113,4 108,0
Grècia 65,7 61,4 89,5
Irlanda 203,9 182,4 170,4
Itàlia 98,6 105,8 109,0
Països Baixos 94,4 82,5 82,6
Portugal 93,2 94,1 91,3
Principals mercats de la resta d'Europa 117,9 119,9 112,8
Dinamarca 67,0 78,6 78,6
Polònia 89,2 90,0 85,4
Regne Unit 129,6 136,0 115,7
Txèquia 86,3 87,7 95,8
Rússia (1) 113,5 107,7 101,8
Suècia 70,6 75,8 68,5
Suïssa 238,1 231,0 238,8
Turquia 89,7 88,9 85,4
Principals mercats de la resta del món 89,4 92,9 94,5
Austràlia 122,3 103,6 103,7
Brasil (1) 49,3 56,3 57,7
Canadà 124,0 127,5 163,8
els Estats Units 104,0 115,4 110,7
Índia (1) 91,8 90,0 93,6
Japó 154,0 152,5 160,3
Corea del Sud 143,3 115,0 103,7
Mèxic (1) 110,0 109,3 106,4
Xina (1) 64,9 69,7 72,9
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.
(1) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.

Les quotes de mercat dels productes industrials catalans als mercats internacionals el segon trimestre de 2018 mostren una pèrdua moderada en termes interanuals, després de dos trimestres de millora. Així, i amb referència als principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials, l’índex de posició competitiva revelada empitjora, al passar de 97,5 a 95,9.

Als principals mercats de la Unió Monetària l’índex de posició competitiva revelada es redueix, i passa de 94,1 a 91,6. Convé assenyalar una destacable pèrdua en importants mercats com Itàlia i Alemanya, que contrasta amb el guany de quota als Països Baixos.

Pel que fa a l’evolució de la competitivitat revelada als principals mercats de la resta d’Europa, en canvi, la quota de mercat de les exportacions catalanes mostra una evolució interanual favorable (de 112,8 a 117,9). Destaca la bona evolució de mercats com Turquia i Rússia, que havien presentat descensos en el trimestre anterior, així com una evolució marcadament favorable al Regne Unit.

Finalment, en els principals mercats de la resta del món l’índex de posició competitiva revelada empitjora, i passa de 94,5 a 89,4. En aquest cas s’observen evolucions contraposades, com el guany de quota de mercat de les exportacions catalanes a Corea o Mèxic, compensades per caigudes notables a l’Amèrica del Nord, la Xina i el Japó.

Data de publicació: 30 de novembre del 2018. Propera actualització: 18 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999.

Inversament al que succeeix amb l'indicador de competitivitat en preus, un augment de l'indicador de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de la competitivitat. Per a un país concret, l'indicador augmenta sempre que les vendes de manufactures catalanes a aquest país creixin més que les importacions de manufactures del mateix país, o sempre que es produeixi una reducció de les exportacions de manufactures catalanes inferior a la reducció de les importacions de manufactures d'aquest país.

Els països inclosos en cadascun dels principals mercats són els següents:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats Resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia i Txèquia.
  • Principals mercats Resta Món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.

Aquest indicador té la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: