Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 202,6 -268,2 -57,0 167,8
OCDE 123,4 -160,5 -56,5 ..
Unió Europea (UE-27) 65,0 -7,7 -10,6 216,6
Amèrica del Nord 27,0 -162,6 -85,8 -85,9
Amèrica Llatina 76,3 -84,8 -52,6 -83,5
Resta d'Amèrica 0,2 0,1 .. -49,3
Àsia i Oceania 8,6 -24,5 -74,0 ..
Àfrica 0,0 -8,9 -100,0 -90,9
Paradisos fiscals 0,1 0,0 .. 460,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 6.724,8 -1.832,5 -21,4 2,2
OCDE 6.324,2 -759,2 -10,7 17,2
Unió Europea (UE-27) 4.131,1 1.715,1 71,0 49,2
Amèrica del Nord 1.679,5 -1.309,3 -43,8 -25,2
Amèrica Llatina 399,0 -1.925,0 -82,8 -41,7
Resta d'Amèrica 5,0 4,9 .. -66,2
Àsia i Oceania 77,3 -87,4 -53,1 51,0
Àfrica 0,4 -55,2 -99,3 -79,3
Paradisos fiscals 4,9 3,1 165,8 -56,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de març de 2021. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 21 de juny de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]