Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.263,3 1.826,6 418,3 130,1
OCDE 2.041,7 1.845,8 .. 157,2
Unió Europea (UE-28) 2.025,5 1.956,7 .. 159,3
Amèrica del Nord 2,6 -111,3 -97,7 133,6
Amèrica Llatina 198,8 -23,7 -10,6 15,1
Resta d'Amèrica 0,3 -6,6 -95,6 -95,6
Àsia i Oceania 24,1 14,2 144,2 343,7
Àfrica 0,1 -12,9 -99,6 -81,0
Paradisos fiscals 0,4 0,0 -8,0 -15,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 5.702,7 -8.168,2 -58,9 -45,7
OCDE 4.931,5 -7.038,5 -58,8 -44,4
Unió Europea (UE-28) 3.101,8 -7.906,3 -71,8 -57,8
Amèrica del Nord 1.781,6 1.105,3 163,4 31,3
Amèrica Llatina 586,2 -1.355,2 -69,8 -62,1
Resta d'Amèrica 3,0 -70,9 -95,9 94,0
Àsia i Oceania 181,3 138,9 328,0 73,1
Àfrica 6,0 -18,6 -75,4 -86,9
Paradisos fiscals 7,0 -12,8 -64,6 177,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

Data de publicació: 20 de setembre del 2017. Propera actualització: 20 de setembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: