Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 82,3 -47,0 -36,4 28,5
OCDE 33,0 -81,1 -71,1 -77,0
Unió Europea (UE-28) 52,9 -47,4 -47,3 -35,9
Amèrica del Nord 1,5 -0,9 .. -97,7
Amèrica Llatina 25,2 2,9 .. ..
Resta d'Amèrica 0,6 0,2 44,9 ..
Àsia i Oceania 0,3 -2,3 -89,4 -90,9
Àfrica 1,1 1,1 .. ..
Paradisos fiscals 0,6 0,2 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.018,4 -1.712,9 -45,9 -65,9
OCDE 1.196,4 -1.645,6 -57,9 -79,3
Unió Europea (UE-28) 1.100,4 -1.080,1 -49,5 -55,8
Amèrica del Nord 95,3 -492,4 -83,8 -76,3
Amèrica Llatina 661,0 -146,3 -18,1 -72,6
Resta d'Amèrica 1,3 -1,1 -45,4 3,6
Àsia i Oceania 147,4 19,0 14,8 -6,4
Àfrica 2,7 -15,3 -84,9 -80,7
Paradisos fiscals 1,3 -3,2 -71,5 13,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

Darrera actualització: 20 de setembre de 2019. Propera actualització: 20 de desembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.