Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Catalunya. Febrer del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 102,1 6,9 7,5
Comerç 101,5 5,9 6,4
Altres serveis 103,4 8,8 9,5
transport i emmagatzematge 97,6 5,3 6,4
hostaleria 88,7 4,6 5,9
informació i comunicacions 109,1 5,3 7,5
activitats professionals, científiques i tècniques 113,8 8,4 9,1
activitats administratives i serveis auxiliars 113,0 24,8 22,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Espanya. Febrer del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 104,0 6,7 7,1
Comerç 105,3 7,0 7,1
Altres serveis 101,8 6,2 7,0
transport i emmagatzematge 102,4 5,0 6,5
hostaleria 88,0 2,9 3,2
informació i comunicacions 104,4 3,9 4,9
activitats professionals, científiques i tècniques 112,8 10,9 10,9
activitats administratives i serveis auxiliars 98,2 8,8 9,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2015=100, ha augmentat a Catalunya un 6,9% respecte al febrer del 2017. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (5,9%) com els altres serveis (8,8%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats administratives i serveis auxiliars (24,8%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 6,7% respecte al mateix mes de l'any 2017.

Data de publicació: 23 d'abril del 2018. Propera actualització: 24 de maig del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en els sectors de Comerç, Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars, segons la

Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte del tràfic de l'empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i serveis amb l'excepció de l'IVA, que repercuteix en el client.

L'Idescat elabora mensualment l'índex de volum de negoci (IASSVN) a partir de les dades que proporciona l'INE i en difon la informació per als sectors Comerç i Altres serveis. A més, per a l'IASSVN d'Altres serveis s'obté la desagregació per als sectors Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars. Els resultats es presenten en forma d'índex amb l'objectiu de mesurar les variacions respecte de l'any base 2015.

A partir del 2015, l'INE ha introduït nous canvis en la difusió de l'IASS a fi d'homogeneïtzar-la amb la que fa Eurostat i facilitar l'anàlisi conjunta que puguin fer-ne els usuaris. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 tot seguint la CCAE-2009. S'ofereixen les sèries enllaçades des del 2005.

El canvi de base afecta les branques investigades, el cistell de productes, les ponderacions i la mostra de les unitats informants, a més d'incorporar millores de tipus quantitatiu i metodològic.

Els índexs es calculen d'acord amb una metodologia de Laspeyres encadenat, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), segons la informació de l'Enquesta anual de serveis i l'Enquesta anual de comerç i altres fonts.

Per tal d'obtenir aquests indicadors, es fa una enquesta contínua que investiga tots els mesos unes 4.048 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

Les dades dels darrers quatre mesos són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: