Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Catalunya. Maig del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 119,1 5,3 5,7
Comerç 117,0 3,9 4,3
Altres serveis 122,9 7,7 8,1
transport i emmagatzematge 117,4 5,8 5,7
hostaleria 123,0 3,5 3,2
informació i comunicacions 119,6 3,3 5,2
activitats professionals, científiques i tècniques 132,0 12,0 10,8
activitats administratives i serveis auxiliars 129,4 15,4 17,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Espanya. Maig del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 120,7 6,8 6,2
Comerç 120,8 7,1 6,2
Altres serveis 120,5 6,3 6,4
transport i emmagatzematge 120,8 5,8 5,9
hostaleria 118,5 3,3 2,4
informació i comunicacions 113,7 3,5 4,4
activitats professionals, científiques i tècniques 128,8 9,9 10,0
activitats administratives i serveis auxiliars 121,0 9,4 9,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2015=100, ha augmentat a Catalunya un 5,3% respecte al maig del 2017. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (3,9%) com els altres serveis (7,7%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats administratives i serveis auxiliars (15,4%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 6,8% respecte al mateix mes de l'any 2017. En termes acumulats, l'índex creix un 5,7% a Catalunya i un 6,2% a Espanya respecte als primers cinc mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 16 de juliol del 2018. Propera actualització: 20 d'agost del 2018 Calendari

Nota metodològica

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en els sectors de Comerç, Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars, segons la

Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte del tràfic de l'empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i serveis amb l'excepció de l'IVA, que repercuteix en el client.

L'Idescat elabora mensualment l'índex de volum de negoci (IASSVN) a partir de les dades que proporciona l'INE i en difon la informació per als sectors Comerç i Altres serveis. A més, per a l'IASSVN d'Altres serveis s'obté la desagregació per als sectors Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars. Els resultats es presenten en forma d'índex amb l'objectiu de mesurar les variacions respecte de l'any base 2015.

A partir del 2015, l'INE ha introduït nous canvis en la difusió de l'IASS a fi d'homogeneïtzar-la amb la que fa Eurostat i facilitar l'anàlisi conjunta que puguin fer-ne els usuaris. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 tot seguint la CCAE-2009. S'ofereixen les sèries enllaçades des del 2005.

El canvi de base afecta les branques investigades, el cistell de productes, les ponderacions i la mostra de les unitats informants, a més d'incorporar millores de tipus quantitatiu i metodològic.

Els índexs es calculen d'acord amb una metodologia de Laspeyres encadenat, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), segons la informació de l'Enquesta anual de serveis i l'Enquesta anual de comerç i altres fonts.

Per tal d'obtenir aquests indicadors, es fa una enquesta contínua que investiga tots els mesos unes 4.048 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

Les dades dels darrers quatre mesos són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: