Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Catalunya. Abril del 2013
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 86,8 -0,9 -4,0 -7,7
Alimentació 94,1 -6,5 -4,1 -5,4
Resta de productes 81,5 4,3 -3,9 -9,3
Índex general (preus constants) 87,0 -2,0 -6,7 -11,1
Alimentació 96,5 -6,8 -7,0 -8,6
Resta de productes 80,3 2,4 -6,4 -12,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Espanya. Abril del 2013
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 84,1 0,2 -1,6 -5,4
Alimentació 93,3 -5,3 -1,5 -1,6
Resta de productes 79,3 4,0 -1,7 -7,4
Índex general (preus constants) 83,6 -1,0 -3,7 -8,3
Alimentació 95,1 -5,5 -4,3 -4,9
Resta de productes 77,6 1,9 -3,3 -10,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Darrera actualització: 4 de juny de 2013. Propera actualització: 5 de setembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística IVGS

Nota metodològica

L'índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'una informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 1995.

D'acord a la CCAE-2009, cal especificar que aquests índexs no inclouen les estacions de servei.