Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 101,4 0,7 3,8 7,5
Alimentació 106,7 -4,9 1,2 -0,4
Resta de productes 97,3 5,6 6,2 15,4
Equipament personal 78,8 1,0 16,9 18,8
Equipament de la llar 112,2 8,9 4,8 22,8
Altres béns 101,9 6,5 1,3 8,6
Índex general amb estacions de servei 101,1 0,2 4,8 8,5
Índex general (preus constants) (1) 94,3 -0,7 -0,8 4,3
Alimentació 96,4 -4,8 -0,2 -1,6
Resta de productes 92,6 2,6 -1,6 10,4
Equipament personal 78,4 -3,6 15,5 15,3
Equipament de la llar 108,1 8,8 4,1 22,0
Altres béns 97,0 3,5 -6,2 4,0
Índex general amb estacions de servei 93,4 -1,2 -1,3 4,5
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Setembre del 2021 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 109,3 2,1 4,6 6,9
Alimentació 110,9 -3,3 2,6 0,1
Resta de productes 108,1 6,6 6,3 13,3
Equipament personal 93,2 5,7 17,1 19,9
Equipament de la llar 123,5 4,6 -0,8 16,5
Altres béns 109,4 8,6 5,4 7,4
Índex general amb estacions de servei 110,0 1,3 6,4 8,4
Índex general (preus constants) (1) 102,8 0,5 -0,2 3,8
Alimentació 101,6 -3,3 0,9 -1,1
Resta de productes 103,6 3,3 -1,5 8,4
Equipament personal 92,4 0,3 15,9 16,6
Equipament de la llar 121,2 4,3 -1,8 15,5
Altres béns 104,9 5,3 -2,3 2,8
Índex general amb estacions de servei 102,5 -0,3 0,0 4,5
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 29 d'octubre de 2021. Propera actualització: 30 de novembre de 2021 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

La variable utilitzada per mesurar aquesta evolució és el volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.