Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Abril del 2013
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 89,5 0,9 -1,4 -5,6
Alimentació 91,1 -3,1 -1,1 -2,9
Resta de productes 88,4 4,1 -1,5 -7,3
Equipament personal 82,0 8,6 0,9 -6,1
Equipament de la llar 91,2 3,1 -0,3 -7,9
Altres béns 91,3 2,0 -3,5 -7,6
Índex general amb estacions de servei 92,2 0,2 -1,6 -5,6
Índex general (preus constants) (1) 89,6 -0,2 -4,2 -9,0
Alimentació 93,4 -3,4 -4,1 -6,3
Resta de productes 87,1 2,2 -4,1 -10,8
Equipament personal 79,1 -1,6 0,6 -6,4
Equipament de la llar 91,3 2,9 -2,1 -9,9
Altres béns 90,0 0,1 -6,1 -11,1
Índex general amb estacions de servei 90,6 -0,5 -3,4 -8,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Abril del 2013
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 92,1 2,7 -0,8 -5,4
Alimentació 94,7 -1,4 0,3 -2,0
Resta de productes 90,2 6,2 -1,6 -7,8
Equipament personal 86,6 10,5 -0,9 -8,7
Equipament de la llar 88,5 4,3 -2,8 -9,8
Altres béns 93,5 4,6 -1,4 -6,1
Índex general amb estacions de servei 93,5 2,2 -1,1 -5,5
Índex general (preus constants) (1) 91,6 1,4 -2,9 -8,2
Alimentació 96,5 -1,7 -2,6 -5,2
Resta de productes 88,3 4,1 -3,2 -10,4
Equipament personal 83,1 0,4 -1,1 -8,9
Equipament de la llar 87,6 3,8 -4,1 -11,0
Altres béns 91,5 2,6 -3,0 -8,7
Índex general amb estacions de servei 91,3 1,4 -2,5 -8,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.

Darrera actualització: 29 de maig de 2013. Sèries revisades l' 1 de desembre de 2021. Propera actualització: 30 d'agost de 2022 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

La variable utilitzada per mesurar aquesta evolució és el volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.