Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 82,6 -15,3 2,5 3,2
Alimentació 85,3 -5,6 3,4 4,5
Resta de productes 80,6 -21,3 1,9 2,3
Equipament personal 68,5 -35,1 4,6 4,7
Equipament de la llar 82,5 -20,3 1,2 3,6
Altres béns 88,1 -11,8 0,9 0,1
Índex general amb estacions de servei 84,3 -14,2 1,1 1,5
Índex general (preus constants) (1) 83,2 -15,0 1,5 2,2
Alimentació 86,4 -5,4 1,8 3,0
Resta de productes 81,2 -21,0 1,3 1,7
Equipament personal 75,5 -33,4 4,6 4,7
Equipament de la llar 82,6 -20,3 0,9 3,3
Altres béns 88,7 -11,4 0,3 -0,5
Índex general amb estacions de servei 83,5 -14,0 0,8 1,1
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 83,5 -16,0 0,4 0,6
Alimentació 86,0 -6,3 0,8 1,7
Resta de productes 81,5 -22,4 0,0 -0,2
Equipament personal 72,6 -37,6 2,1 0,9
Equipament de la llar 81,5 -16,1 -0,1 1,6
Altres béns 87,2 -14,8 -1,4 -1,9
Índex general amb estacions de servei 84,7 -15,1 -0,4 -0,1
Índex general (preus constants) (1) 84,0 -15,8 -0,3 -0,1
Alimentació 86,6 -6,0 -0,5 0,3
Resta de productes 82,3 -22,1 0,0 -0,3
Equipament personal 79,8 -36,5 2,3 1,1
Equipament de la llar 81,5 -16,0 0,2 1,8
Altres béns 88,0 -14,4 -1,4 -2,0
Índex general amb estacions de servei 83,7 -14,8 -0,4 -0,3
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.

Darrera actualització: 28 de març de 2014. Sèries revisades el 30 d'octubre de 2020. Propera actualització: 30 de novembre de 2021 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

La variable utilitzada per mesurar aquesta evolució és el volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.