Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Novembre del 2021 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 114,7 6,7 14,8 7,6
Alimentació 111,3 -2,7 5,1 0,0
Resta de productes 117,0 14,3 22,8 15,1
Equipament personal 104,1 12,8 56,2 22,2
Equipament de la llar 137,6 24,1 7,7 18,3
Altres béns 113,6 9,1 17,6 8,9
Índex general amb estacions de servei 114,0 6,2 17,3 8,9
Índex general (preus constants) (1) 103,4 6,3 8,3 3,9
Alimentació 98,8 -3,4 2,0 -1,4
Resta de productes 106,4 14,2 12,6 9,0
Equipament personal 88,6 7,1 54,6 18,6
Equipament de la llar 131,3 23,8 6,5 17,4
Altres béns 103,4 9,0 7,9 3,3
Índex general amb estacions de servei 101,7 5,6 8,4 4,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Novembre del 2021 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 119,9 6,2 11,7 7,0
Alimentació 114,2 -1,6 4,5 0,5
Resta de productes 124,1 12,2 17,2 12,9
Equipament personal 118,2 11,6 40,0 21,9
Equipament de la llar 145,6 19,7 5,1 12,9
Altres béns 115,7 7,5 13,6 7,8
Índex general amb estacions de servei 120,2 5,5 14,6 8,7
Índex general (preus constants) (1) 109,2 5,9 5,4 3,3
Alimentació 102,8 -2,1 1,4 -0,9
Resta de productes 113,6 12,1 7,6 7,0
Equipament personal 100,7 6,6 38,7 18,7
Equipament de la llar 141,4 19,1 3,4 11,8
Altres béns 105,9 7,4 4,3 2,2
Índex general amb estacions de servei 108,2 5,0 5,9 3,9
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2021. Propera actualització: 31 de gener de 2022 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

La variable utilitzada per mesurar aquesta evolució és el volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.