Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Maig del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.672 566 51,2 29,1
Habitatges acabats 1.375 564 69,5 30,0
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Maig del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 11.750 3.131 36,3 22,6
Habitatges acabats 8.706 3.705 74,1 29,9
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 30 de juliol de 2021. Propera actualització: 30 de setembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.