Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.756 521 42,2 10,8
Habitatges acabats 811 478 143,5 -2,5
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 11.793 2.742 30,3 17,8
Habitatges acabats 6.581 1.935 41,6 17,8
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Al novembre del 2018, el nombre de visats d'obra mostra un increment del 42,2% interanual a Catalunya, i els habitatges acabats creixen un 143,5%. A Espanya, el nombre de visats d'obra augmenta un 30,3% interanual i els habitatges acabats pugen un 41,6%. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix un 10,8% a Catalunya i un 17,8% a Espanya respecte als onze primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació: 31 de gener del 2019. Propera actualització: 28 de febrer del 2019

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: