Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Juliol del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 2.771 512 22,7 12,2
Habitatges acabats 975 86 9,7 31,2
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Juliol del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 15.208 194 1,3 11,2
Habitatges acabats 8.341 510 6,5 10,5
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Al juliol del 2019, el nombre de visats d'obra mostra un increment del 22,7% interanual a Catalunya, i els habitatges acabats creixen un 9,7%. A Espanya, el nombre de visats d'obra i els dels habitatges acabats augmenten un 1,3% i un 6,5%, respectivament.

Data de publicació: 30 de setembre del 2019. Propera actualització: 31 d'octubre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.