Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.106 -837 -43,1 -23,1
Habitatges acabats 811 -75 -8,5 17,9
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 7.762 -4.899 -38,7 -28,5
Habitatges acabats 4.486 -1.801 -28,6 -7,2
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Darrera actualització: 31 de juliol de 2020. Propera actualització: 30 de setembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.