Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Maig del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.354 -217 -13,8 -10,5
Habitatges acabats 1.104 -392 -26,2 -12,0
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Maig del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 12.059 1.945 19,2 5,8
Habitatges acabats 8.020 -288 -3,5 -4,6
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Darrera actualització: 1 d'agost de 2023. Propera actualització: 28 de setembre de 2023

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.