Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 715 -51 -6,7 -16,5
Habitatges acabats 423 -308 -42,1 -53,8
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 4.840 -953 -16,5 -22,5
Habitatges acabats 5.502 -2.129 -27,9 -40,3
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 28 de juny de 2013. Propera actualització: 31 de maig de 2022

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.