Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Març del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.414 -404 -22,2 15,8
Habitatges acabats 781 37 5,0 39,4
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Març del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 12.236 1.463 13,6 18,7
Habitatges acabats 6.522 1.256 23,9 18,3
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Al març del 2019, el nombre de visats d'obra mostra un decrement del 22,2% interanual a Catalunya, i els habitatges acabats creixen un 5%. A Espanya, el nombre de visats d'obra augmenta un 13,6% interanual i els habitatges acabats pugen un 23,9%.

Data de publicació: 31 de maig del 2019. Propera actualització: 28 de juny del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.