Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 29,3 -111,7 -79,2 -15,5
Edificació 4,1 -57,2 -93,2 -8,2
Obra civil 25,2 -54,5 -68,4 -20,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 359,8 -344,1 -48,9 3,0
Edificació 30,0 -239,0 -88,8 -14,0
Obra civil 329,7 -105,1 -24,2 13,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 79,2% al juny del 2018. L'obra civil baixa un 68,4% i l’edificació ho fa un 93,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. A Espanya, la licitació oficial en construcció decreix un 48,9% interanual. En termes acumulats, a Catalunya la construcció ha decrescut un 15,5% mentre que a Espanya ha pujat un 3% respecte als primers sis mesos del 2017.

Data de publicació: 24 d'agost del 2018. Propera actualització: 21 de setembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: