Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 62,1 -39,4 -38,8 -28,8
Edificació 38,1 -7,1 -15,7 -33,9
Obra civil 24,0 -32,3 -57,3 -24,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 842,6 -426,8 -33,6 -4,6
Edificació 183,1 -108,0 -37,1 -28,7
Obra civil 659,5 -318,8 -32,6 8,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 38,8% a l’octubre del 2018. Mostren decrements tant l'obra civil (−57,3%), com l'edificació (−15,7%). A Espanya, la licitació oficial en construcció disminueix un 33,6% interanual. En termes acumulats, la licitació ha disminuït un 28,8% a Catalunya i un 4,6% a Espanya, respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 21 de desembre del 2018. Propera actualització: 23 de gener del 2019

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: