Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Juny del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 7,0 -76,5 -91,6 -90,5
Edificació 2,6 -25,3 -90,8 -90,2
Obra civil 4,4 -51,2 -92,0 -90,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: A partir del gener del 2020 les dades només incorporen informació de les licitacions de l’Estat i de la Seguretat Social.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Juny del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 107,0 -676,5 -86,3 -82,2
Edificació 29,5 -228,7 -88,6 -85,9
Obra civil 77,5 -447,8 -85,2 -81,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: A partir del gener del 2020 les dades només incorporen informació de les licitacions de l’Estat i de la Seguretat Social.

Darrera actualització: 25 d'agost de 2020. Propera actualització: 23 d'octubre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.