Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Juliol del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 95,4 -28,2 -22,8 -4,9
Edificació 43,8 23,8 119,1 -10,3
Obra civil 51,6 -52,0 -50,2 -1,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Juliol del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 1.407,4 684,7 94,7 43,9
Edificació 198,1 65,3 49,2 4,1
Obra civil 1.209,3 619,3 105,0 61,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 22,8% al juliol del 2019. Creix l'edificació (119,1%) mentre que disminueix l'obra civil (−50,2%). A Espanya, la licitació oficial en construcció augmenta un 94,7% interanual. En termes acumulats, la licitació ha disminuït un 4,9% a Catalunya i ha augmentat un 43,9% a Espanya, respecte als primers set mesos de l'any anterior.

Data de publicació: 23 de setembre del 2019. Propera actualització: 23 d'octubre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.