Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 191,2 39,8 26,3 60,6
Edificació 74,8 -39,6 -34,6 20,2
Obra civil 116,4 79,4 214,7 92,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: A partir del gener del 2020 les dades només incorporen informació de les licitacions de l’Estat i de la Seguretat Social.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 1.561,0 727,0 87,2 88,2
Edificació 572,1 187,5 48,8 65,2
Obra civil 988,9 539,5 120,0 100,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: A partir del gener del 2020 les dades només incorporen informació de les licitacions de l’Estat i de la Seguretat Social.

Darrera actualització: 24 de novembre de 2021. Propera actualització: 23 de desembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.