Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 27,6 -54,0 -66,2 30,5
Edificació 19,0 -24,7 -56,6 -37,4
Obra civil 8,6 -29,3 -77,2 103,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 385,3 12,3 3,3 -13,5
Edificació 158,4 33,6 26,9 -19,3
Obra civil 226,9 -21,3 -8,6 -10,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 6 d'agost de 2013. Propera actualització: 22 de juliol de 2022

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.