Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 141,1 -55,8 -28,3 92,9
Edificació 19,6 -12,6 -39,2 6,6
Obra civil 121,6 -43,2 -26,2 109,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 785,4 253,8 47,8 96,4
Edificació 90,0 -4,5 -4,8 8,0
Obra civil 695,4 258,4 59,1 120,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 24 d'abril de 2014. Propera actualització: 24 de gener de 2022

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.