Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. Febrer del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 171,0 -75,3 -30,6 -37,8
Edificació 79,6 -46,7 -37,0 -31,1
Obra civil 91,4 -28,7 -23,9 -42,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
(p) Dada provisional

Al febrer del 2019, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha disminuït a Catalunya un 30,6% respecte al febrer de l'any anterior. S'han registrat decrements tant en l'edificació (−37%) com en l'obra civil (−23,9%).

Data de publicació: 12 de març del 2019. Propera actualització: 15 d'abril del 2019

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: