Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. Abril del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 128,9 25,7 24,8 89,7
Edificació 59,4 10,0 20,3 101,6
Obra civil 69,5 15,6 29,0 81,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Notes:
Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.

A l’abril del 2018, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha crescut a Catalunya un 24,8% respecte a l’abril de l'any anterior. S'han registrat increments tant en l'edificació (20,3%) com en l'obra civil (29%). En termes acumulats, la licitació ha augmentat un 89,7% interanual respecte el mateix període de l’any anterior.

Data de publicació: 14 de maig del 2018. Propera actualització: 15 de juny del 2018

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: