Saltar al contingut principal

Índex de costos de construir

Índex de costos de construir Catalunya. Agost del 2016
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Índex general 180,7 0,4 0,2 -2,4
Edificació 177,1 1,7 1,0 -1,5
Obra civil 191,2 -3,2 -1,7 -4,9
Unitats: Base desembre 1994 = 100.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Notes:
- Les dades dels últims tres mesos són provisionals.
- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.

Darrera actualització: 9 de novembre de 2016.

Dades anuals

Nota metodològica

L'índex de costos de la construcció és un indicador mensual elaborat mitjançant una enquesta a fi de conèixer el nivell de preus del elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra, és a dir, el preu dels materials de construcció posats a peu d'obra (preu de venda més transport) i el cost laboral (salaris més càrregues socials per dia efectivament treballat).

A partir d'aquesta informació bàsica s'obtenen tres números índex que reflecteixen l'evolució mensual del cost de construir un edifici, del cost de construir una obra d'enginyeria civil i el cost d'una obra sense predomini d'un tipus o altre, que s'anomena "cost total de construir" ja que incorpora ambdues grans tipologies.

Les dades dels últims tres mesos són provisionals.