Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Març del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 6.480 830 14,7 7,8
Finques urbanes 6.396 824 14,8 8,0
habitatges 5.135 645 14,4 12,2
solars 94 20 27,0 11,0
altres 1.167 159 15,8 -6,7
Finques rústiques 84 6 7,7 -8,4
Capital prestat (milions d'euros) 1.104,5 208,1 23,2 15,1
Finques urbanes 1.090,0 207,5 23,5 15,2
habitatges 764,4 132,4 20,9 20,8
solars 31,1 7,0 29,3 31,4
altres 294,5 68,1 30,1 2,0
Finques rústiques 14,5 0,6 4,0 8,3
Hipoteques cancel·lades (nombre) 6.845 -183 -2,6 -4,6
Finques urbanes 6.783 -139 -2,0 -4,2
habitatges 4.922 242 5,2 1,0
solars 127 -43 -25,3 -24,1
altres 1.734 -338 -16,3 -14,9
Finques rústiques 62 -44 -41,5 -34,1
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Març del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 42.091 5.566 15,2 13,3
Finques urbanes 40.847 5.516 15,6 13,9
habitatges 30.716 4.189 15,8 16,0
solars 506 -124 -19,7 -22,0
altres 9.625 1.451 17,8 10,1
Finques rústiques 1.244 50 4,2 -4,8
Capital prestat (milions d'euros) 6.168,2 1.163,3 23,2 23,0
Finques urbanes 5.951,8 1.136,7 23,6 23,3
habitatges 3.850,0 649,1 20,3 18,1
solars 338,1 -49,4 -12,8 21,6
altres 1.763,7 537,0 43,8 35,7
Finques rústiques 216,4 26,6 14,0 16,3
Hipoteques cancel·lades (nombre) 46.430 -254 -0,5 2,8
Finques urbanes 44.563 -425 -0,9 2,5
habitatges 31.124 1.104 3,7 3,5
solars 1.182 -49 -4,0 -8,9
altres 12.257 -1.480 -10,8 1,2
Finques rústiques 1.867 171 10,1 10,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional

S'han hipotecat a Catalunya 6.840 finques al març del 2019, un 14,7% més que al mateix mes del 2018. Les hipoteques sobre habitatges han estat 5.135, xifra que suposa un increment del 14,4% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 1.104,5 milions d'euros, un 23,2% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 20,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha disminuït un 2,6% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 5,2%. A Espanya, augmenta el nombre d'hipoteques constituïdes un 15,2%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 23,2%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 15,8%, i el capital prestat creix un 20,3%.

Data de publicació: 29 de maig del 2019. Propera actualització: 27 de juny del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn