Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 5.308 -2.500 -32,0 -1,0
Finques urbanes 5.264 -2.469 -31,9 -0,8
habitatges 4.311 -1.797 -29,4 -4,9
solars 51 -9 -15,0 -24,6
altres 902 -663 -42,4 17,9
Finques rústiques 44 -31 -41,3 -25,4
Capital prestat (milions d'euros) 990,8 -370,6 -27,2 24,0
Finques urbanes 980,1 -367,6 -27,3 24,6
habitatges 633,3 -273,6 -30,2 30,8
solars 28,3 -35,3 -55,5 77,1
altres 318,5 -58,7 -15,6 1,7
Finques rústiques 10,7 -3,0 -22,1 -26,6
Hipoteques cancel·lades (nombre) 2.715 -3.917 -59,1 -28,4
Finques urbanes 2.690 -3.872 -59,0 -28,5
habitatges 1.992 -2.775 -58,2 -27,8
solars 23 -148 -86,5 -37,2
altres 675 -949 -58,4 -29,6
Finques rústiques 25 -45 -64,3 -19,5
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Maig del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 34.759 -14.013 -28,7 -6,4
Finques urbanes 33.830 -13.397 -28,4 -5,8
habitatges 25.538 -9.742 -27,6 -7,6
solars 455 -390 -46,2 -22,2
altres 7.837 -3.265 -29,4 1,0
Finques rústiques 929 -616 -39,9 -23,9
Capital prestat (milions d'euros) 5.095,1 -1.981,6 -28,0 -4,5
Finques urbanes 4.927,9 -1.890,1 -27,7 -4,0
habitatges 3.247,0 -1.100,3 -25,3 1,0
solars 239,3 -215,4 -47,4 -19,7
altres 1.441,6 -574,3 -28,5 -10,7
Finques rústiques 167,2 -91,5 -35,4 -20,9
Hipoteques cancel·lades (nombre) 18.594 -28.052 -60,1 -29,4
Finques urbanes 17.950 -27.024 -60,1 -29,0
habitatges 12.308 -19.373 -61,2 -27,5
solars 574 -428 -42,7 -25,4
altres 5.068 -7.223 -58,8 -32,8
Finques rústiques 644 -1.028 -61,5 -38,7
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de juliol de 2020. Propera actualització: 28 d'agost de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.