Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Març del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 119,2 -2,0 3,6
Productes industrials 119,6 -2,4 3,7
béns de consum 113,4 -2,3 1,5
béns d'equipament 130,3 -1,0 6,2
béns intermedis 118,8 -3,3 4,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Març del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 115,2 -4,1 2,7
Productes industrials 115,4 -5,0 2,3
béns de consum 109,1 -6,3 -0,2
béns d'equipament 118,9 -6,2 1,2
béns intermedis 118,3 -3,0 5,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un decrement interanual del 2% a Catalunya, al març del 2018. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa una disminució del 2,4% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, baixen tant els d'equipament (−1%), com els intermedis (−3,3%) i els béns de consum (−2,3%). A Espanya, l'IVNI disminueix un 4,1% amb relació al mes de març del 2017.

Data de publicació: 24 de maig del 2018. Propera actualització: 21 de juny del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. L'IVNI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis).

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya l'índex de productes industrials sense energia.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga unes 2.300 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, els índexs es publiquen amb la base 2015.

D'acord amb la política de revisió actual, cada mes es revisen les dades dels 12 mesos anteriors a l'últim mes publicat.

Taules disponibles [+]

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: