Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 109,0 -10,3 -16,7
Productes industrials 111,6 -8,9 -15,8
Béns de consum 118,7 -5,4 -5,5
Béns d'equipament 106,2 -12,6 -30,2
Béns intermedis 108,2 -10,0 -15,7
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 110,3 -10,6 -16,0
Productes industrials 113,5 -7,7 -13,8
Béns de consum 116,1 -5,3 -6,1
Béns d'equipament 112,7 -8,4 -20,5
Béns intermedis 111,8 -9,2 -15,3
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de setembre de 2020. Propera actualització: 21 d'octubre de 2020 Calendari

Estadística IVNI

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

L'IVNI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.