Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Juliol del 2021 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 120,9 11,1 19,5
Productes industrials 122,0 9,6 19,0
Béns de consum 124,5 5,4 6,9
Béns d'equipament 100,5 -4,5 28,5
Béns intermedis 132,9 22,1 26,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Juliol del 2021 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 121,8 10,5 17,3
Productes industrials 121,5 7,2 16,1
Béns de consum 121,7 4,9 7,2
Béns d'equipament 101,9 -9,3 15,5
Béns intermedis 135,6 21,0 24,3
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de setembre de 2021. Propera actualització: 21 d'octubre de 2021 Calendari

Estadística IVNI

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió Europea.

L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.