Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 94,8 -2,1 -1,5
Productes industrials 93,6 -0,1 0,3
Béns de consum 87,7 -2,3 -0,1
Béns d'equipament 96,9 7,5 6,8
Béns intermedis 97,6 -2,4 -2,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 94,7 -0,1 -1,3
Productes industrials 92,0 0,9 -0,6
Béns de consum 89,6 0,2 -0,2
Béns d'equipament 90,1 6,7 2,6
Béns intermedis 95,4 -2,0 -2,7
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.

Darrera actualització: 22 d'abril de 2014. Sèries revisades el 6 de setembre de 2019. Propera actualització: 21 de desembre de 2021 Calendari

Estadística IVNI

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió Europea.

L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.