Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Gener del 2024 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 114,3 0,6 0,6
Productes industrials 113,8 1,0 1,0
Béns de consum 121,4 5,4 5,4
Béns d'equipament 115,9 4,6 4,6
Béns intermedis 106,7 -4,4 -4,4
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Gener del 2024 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 113,8 1,6 1,6
Productes industrials 114,0 1,2 1,2
Béns de consum 120,0 7,9 7,9
Béns d'equipament 108,3 4,9 4,9
Béns intermedis 107,1 -3,1 -3,1
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de març de 2024. Propera actualització: 18 d'abril de 2024 Calendari

IVNI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI).

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió Europea.

L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.