Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Abril del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 67,6 -40,3 -13,9
Productes industrials 69,4 -39,1 -13,1
Béns de consum 92,5 -17,5 -0,8
Béns d'equipament 29,7 -75,1 -29,1
Béns intermedis 72,2 -35,8 -13,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Abril del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 67,1 -40,8 -14,1
Productes industrials 69,6 -37,7 -12,4
Béns de consum 88,1 -19,4 -2,6
Béns d'equipament 39,7 -63,1 -21,5
Béns intermedis 75,1 -35,6 -13,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de juny de 2020. Propera actualització: 17 de juliol de 2020 Calendari

Estadística IVNI

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

L'IVNI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.