Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Catalunya. Desembre del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 105,7 2,9 -0,5
Productes industrials 105,9 2,5 -0,3
Béns de consum 110,6 10,5 4,1
Béns d'equipament 116,1 -8,6 -5,4
Béns intermedis 95,3 3,7 -0,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Espanya. Desembre del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 111,1 2,7 -1,1
Productes industrials 109,6 2,3 -0,7
Béns de consum 108,4 8,6 2,6
Béns d'equipament 130,5 0,2 -4,2
Béns intermedis 95,7 -1,1 -0,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2020.

Estadística IECI

Nota metodològica

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la demanda futura (l'entrada de comandes) dirigida a les branques industrials.

L'IECI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus. El fet que les comandes rebudes per les empreses donin lloc primer a la producció i després a una venda fa que l'IECI constitueixi un indicador avançat del que succeirà a la indústria a curt termini.

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Aquesta metodologia s'amplia a l'Índex d'entrada de comandes a la indústria.