Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 98,6 3,1 0,8
Productes industrials 97,6 5,6 2,7
Béns de consum 88,3 -0,4 1,1
Béns d'equipament 104,6 15,7 10,7
Béns intermedis 102,5 5,1 -0,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 91,7 -0,3 -1,1
Productes industrials 88,9 0,6 -0,3
Béns de consum 88,6 0,6 -0,8
Béns d'equipament 78,5 1,0 2,8
Béns intermedis 97,5 0,4 -1,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.

Darrera actualització: 22 d'abril de 2014. Sèries revisades el 6 de setembre de 2019.

Estadística IECI

Nota metodològica

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la demanda futura (l'entrada de comandes) dirigida a les branques industrials.

L'IECI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus. El fet que les comandes rebudes per les empreses donin lloc primer a la producció i després a una venda fa que l'IECI constitueixi un indicador avançat del que succeirà a la indústria a curt termini.

L’índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Aquesta metodologia s'amplia a l'Índex d’entrada de comandes a la indústria.