Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 3.075 4 0,1 10,9
Total de vehicles 23.968 -1.259 -5,0 7,2
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 19.139 -1.133 -5,6 10,9
Total de vehicles 130.949 -15.946 -10,9 8,2
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de novembre del 2018 ha estat de 3.075, xifra que suposa un increment interanual del 0,1%. La matriculació total de vehicles ha disminuït respecte a un any enrere un 5%. A Espanya, baixen tant el nombre de vehicles industrials com el total de vehicles matriculats un (−5,6%) i un (−10,9%), respectivament. En el període gener-novembre del 2018, la matriculació de vehicles industrials ha crescut tant a Catalunya com a Espanya un 10,9 respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 17 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: