Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Maig del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 3.708 336 10,0 10,5
Total de vehicles 29.256 2.171 8,0 12,3
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Maig del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 21.331 2.284 12,0 14,8
Total de vehicles 185.136 13.878 8,1 11,4
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de maig del 2018 ha estat de 3.708, xifra que suposa un increment interanual del 10%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 8%. A Espanya, creixen tant el nombre de vehicles industrials un 12% com el total de vehicles matriculats un 8,1%. En els primers cinc mesos del 2018, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 10,5% i a Espanya un 14,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 15 de juny del 2018. Propera actualització: 16 de juliol del 2018

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: