Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Octubre del 2022
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 1.722 -11 -0,6 -19,0
Total de vehicles 15.759 537 3,5 -3,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Octubre del 2022
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 14.899 63 0,4 -14,9
Total de vehicles 104.833 7.079 7,2 -3,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 15 de novembre de 2022. Propera actualització: 15 de desembre de 2022

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.