Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 1.609 -430 -21,1 16,3
Total de vehicles 15.236 -3.744 -19,7 2,6
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 13.606 -2.321 -14,6 22,2
Total de vehicles 98.297 -14.352 -12,7 10,4
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 15 d'octubre de 2021. Propera actualització: 15 de novembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.