Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.039 148 7,8 -37,1
Total de vehicles 18.980 -1.138 -5,7 -35,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 15.927 1.799 12,7 -29,5
Total de vehicles 112.649 -8.380 -6,9 -34,1
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 15 d'octubre de 2020. Propera actualització: 15 de novembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.