Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Octubre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.417 695 40,4 23,3
Total de vehicles 21.211 5.452 34,6 14,2
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Octubre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 20.250 5.351 35,9 25,8
Total de vehicles 131.419 26.586 25,4 16,2
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 15 de novembre de 2023. Propera actualització: 15 de desembre de 2023

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.